Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Taivutus > Nominintaivutus > Sija > Illatiivi > Vaihtelu useisiin ~ useihin, yksiköihin ~ yksikköihin > § 94 Päätevaihtelun alaisia nominityyppejä

§ 94 Päätevaihtelun alaisia nominityyppejä

Eräiden nominityyppien monikon illatiivissa ovat sekä ‑siin että ‑hin mahdollisia päätteitä, esim. tuottei-siin ~ tuottei-hin. Vaihtelu on mahdollista taivutustyypeissä tuote, varas, vapaa, tärkeä, väsynyt ja kevyt, joissa monikkovartalo päättyy diftongiin. Näistä kuitenkin vain kevyt-tyypissä esiintyy todellista vaihtelua, muissa päätevariantti -siin on lähes yksinomainen. Muissa kuin mainituissa nominityypeissä vaihtelu ‑hin ~ ‑siin ei ole mahdollistakaan, vaikka monikkovartalo päättyisi diftongiin, vaan ainoa vaihtoehto on ‑hin: maihin, asioihin, yksiöihin, papereihin, palveluihin, klinikoihin ~ klinikkoihin, suosikkeihin.

kkO- ja kkA-loppuisten nominien monikon illatiivissa on vaihtelua heikko- ja vahva-asteisten muotojen kesken (yksiköihin ~ yksikköihin). Käytännössä kkO- ja kkA-loppuisilla kolmitavuisilla nomineilla on vallitsevana heikkoasteinen illatiivi, esim. yksiköihin, kännyköihin, mellakoihin, punakoihin, ja nelitavuisilla vahva-asteinen: poliitikkoihin, politiikkoihin.

kki-loppuisten sanojen monikon illatiivi on vahva-asteinen: kritiikkeihin, apteekkeihin. Yksittäisissä sanoissa voi esiintyä vaihtelua, esim. suosikkeihin ~ suosikeihin, marketteihin ~ marketeihin, joskin vahva-asteinen on selvästi yleisempi (lukuun ottamatta sanaa navetta: heikkoasteinen navetoihin on tavallisempi).

Huom. Monikon illatiivin päätteiden vaihtelua esiintyi Google-haun (10/2002) tuloksissa taivutustyypeittäin seuraavasti (luku on kyseisten sanojen esiintymien yhteismäärä):

  • tuote, hame, laite, näyte, virike, rike, kone: -siin 7660 ~ -hin 18
  • varas, rakas, varakas, asiakas, kallis, kaunis: -siin 6332 ~ -hin 24
  • toteutunut, menestynyt, käynyt, mennyt, ollut, jäänyt, onnistunut, muodostunut: ‑siin 6496 ~ -hin 44
  • vapaa, harmaa, tienoo, talkoo, takuu: -siin 3844 ~ -hin 87
  • tärkeä, usea, vaikea, komea, vihreä, korkea: -siin 21595 ~ -hin 525 (vaihtelua lähinnä sanassa usea)
  • kevyt, olut, tiehyt: -siin 429 ~ -hin 107

kkA- ja kkO-nominien heikko- ja vahva-asteisten illatiivimuotojen esiintymiä oli seuraavasti:

  • klinikka, telakka, piirakka, kasakka, karonkka: klinikoihin 1605 ~ klinikkoihin 39
  • politiikka: politiikoihin 11 ~ politiikkoihin 1640
  • yksikkö, laatikko, klassikko, häirikkö, maallikko: yksiköihin 6291 ~ yksikköihin 815
  • poliitikko, allergikko, untuvikko: poliitikoihin 52 ~ poliitikkoihin 602

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot