Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Taivutus > Yleistä > Vartalot > Vahva- ja heikkoasteiset vartalot > § 56 Nominien ja verbien keskeiset taivutusvartalot

§ 56 Nominien ja verbien keskeiset taivutusvartalot

Astevaihtelun alainen vartalo on tietyissä taivutusmuodoissa vahva‑, toisissa heikkoasteinen (» § 4144). Vartaloa, jossa on vahva-asteinen klusiili tai klusiilin sisältävä konsonanttiyhtymä, kutsutaan vahvaksi ja sen heikkoasteisen vastineen sisältävää vartaloa heikoksi (» asetelma 23).

Asetelma 23: Vahva- ja heikkoasteisia vartaloita
  Nominit Verbit
  Heikko vartalo Vahva vartalo Heikko vartalo Vahva vartalo
Suora
astevaihtelu
yks. GEN teo-n yks. NOM teko
yks. PAR teko-a
yks. 1. p. tee-n 3. p. teke-e
Käänteinen
astevaihtelu
yks. NOM tuote yks. PAR tuote=t=ta yks. GEN tuottee-n A-inf. hypä=t=ä yks. 1. p.
hyppää-n

Vokaaliin päättyvä vartalo, vokaalivartalo, esiintyy yksikössä kaikissa muissa taivutusmuodoissa paitsi kaksivartaloisten sanojen partitiivissa: hatu-n : hatu-sta : hattu-un, naise-n : naise-lla : naise-en (: nais-ta), hampaa-n : hampaa-sta : hampaa-seen (: hammas-ta). Lisäksi tässä kieliopissa käytetään joskus nimitystä genetiivivartalo tarkoittamassa vokaalivartaloa, joka esiintyy yksikön genetiivissä. Tämä vartalo on heikko- tai vahva-asteinen riippuen siitä, osallistuuko sana suoraan vai käänteiseen astevaihteluun (» § 42): kukka : kuka-n, taide : taitee-n.

Verbeilläkin keskeinen taivutusvartalo on vokaalivartalo, joka on heikko- tai vahva-asteinen riippuen siitä, osallistuuko verbi suoraan vai käänteiseen astevaihteluun: anna-n, hyppää-n. Vartalo on aina vahva-asteinen mm. indikatiivin 3. persoonassa (anta-a, hyppää-vät), konditionaalissa (anta-isi-n, hyppä-isi-vät) ja MA-infinitiivissä (anta-ma-ssa; hyppää-mä-ssä). Supistumaverbeillä vartalo on vahva myös indikatiivin muissa persoonissa: hyppää-n, totea-t.

Huom. Tässä kieliopissa käytetään sulkeita seuraavalla tavalla: esim. sanonnalla ”tunnus liittyy (vahvaan) vokaalivartaloon” tarkoitetaan tunnuksen liittyvän astevaihtelun alaisilla sanoilla vahvaan vokaalivartaloon (teko-on, teke-mä-), muilla vaihtelemattomaan vokaalivartaloon (asu-un, puhu-ma-).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot