Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Taivutus > Yleistä > Taivutustunnukset > § 58 Taivutustunnusten rakenne

§ 58 Taivutustunnusten rakenne

Lyhimmillään taivutustunnukset käsittävät yhden konsonantin (C) tai vokaalin (V); useimmat tunnukset ovat kuitenkin fonologiselta rakenteeltaan CCV- tai CV-asuisia (» asetelma 24). (Tunnusten järjestyksestä » § 78, 105.)

Asetelma 24: Taivutustunnusten fonologinen rakenne
C V CV CCV CVV VC CVC Muut
n i nA ssA kAA Vn vAt seen
t V TA stA     den siin
j   Ne llA     ten tten
    Te ltA     hVn isi
    mA lle     NUT  
    kO ksi        
    ni ttA        
    si nsA        
    TU nne        
      tte        
      mme        

Taivutustunnuksen vokaali on yleensä lavea A, i tai e. Pyöreistä vokaaleista U esiintyy vain partisiippien tunnuksissa ja O imperatiivin tunnuksessa. Konsonanteista taivutustunnuksissa esiintyy eniten dentaalisia ja alveolaarisia äänteitä n, t ja s.

Monet eri taivutustunnusten edustumat ovat keskenään fonologisesti identtisiä (» asetelma 25).

Asetelma 25: Eri taivutuskategorioiden samanlaisia tunnuksia
Aines Tehtävät
n yks. genetiivi; yks. 1. persoona; instruktiivi
i monikko; imperfekti
t monikko; yks. 2. persoona
Vn illatiivi; 3. p. possessiivisuffiksi; passiivin persoonapääte, 3. p. persoonapääte jussiivissa
tA partitiivi; passiivi; A-infinitiivi
ne komitatiivi; potentiaali

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot