Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Taivutus > Nominintaivutus > Nominien taivutusparadigmat > Pronominien taivutus > Persoonapronominit > § 100 Persoonapronominien taivutus

§ 100 Persoonapronominien taivutus

Persoonapronomineja on kuusi: yleiskielessä ne ovat minä, sinä, hän, me, te, he (» asetelma 49). Niillä on t-päätteinen akkusatiivimuoto. Monikon akkusatiivi- ja genetiivimuotoihin sisältyy -aines: meit : mein. Yksiköllisten pronominien erityispiirre on toisen tavun vokaalivaihtelu ä ~ u: minä : minu- ja sinä : sinu-. Sana hän on e-vartaloinen: häne‑. Persoonapronominit eivät esiinny vajaakäyttöisissä sijoissa. (» § 716719.)

Asetelma 49: Persoonapronominien taivutusmuodot yleiskielessä
  minä sinä hän me te he
NOM mi si hän me te he
GEN minu-n sinu-n häne-n meidä-n teidä-n heidä-n
AKK minu-t sinu-t häne-t meidä-t teidä-t heidä-t
PAR minu-a sinu-a hän-tä mei-tä tei-tä hei-tä
ESS minu-na sinu-na häne-nä mei-nä tei-nä hei-nä
TRA minu-ksi sinu-ksi häne-ksi mei-ksi tei-ksi hei-ksi
INE minu-ssa sinu-ssa häne-ssä mei-ssä tei-ssä hei-ssä
ELA minu-sta sinu-sta häne-stä mei-stä tei-stä hei-stä
ILL minu-un sinu-un häne-en mei-hin tei-hin hei-hin
ADE minu-lla sinu-lla häne-llä mei-llä tei-llä hei-llä
ABL minu-lta sinu-lta häne-ltä mei-ltä tei-ltä hei-ltä
ALL minu-lle sinu-lle hänel-lle mei-lle tei-lle hei-lle

Puhutussa kielessä yksikön 1. ja 2. persoonan pronominit esiintyvät laajalti yksitavuisina: mä(ä) ~ mie, sä(ä) ~ sie, taivutusvartalo on mu‑ ~ miu‑, su- ~ siu- (em mä tiijjä, onks tää sun).

Huom. Yleiskielisen vokaalivartalon häne- sijasta puhutussa kielessä voi esiintyä ulkopaikallissijoissa myös ne-ainekseton vartalo: Eikä hällä ollu mitään papereit siinä itsellään (p). Monikon pronominien variantteja meit(t)i‑, teit(t)i‑, heit(t)i- esiintyy suurimmassa osassa hämäläisiä ja osassa lounaisia murteita, esim. Tulin teittii kattomaan (Somero, SMS); Mää jo tälle meitin Aksulle sanoin että pistäs tohon pihaan mainoksen – – (k).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot