Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Taivutus > Nominintaivutus > Nominien taivutusparadigmat > Pronominien taivutus > Demonstratiivipronominit > § 101 Demonstratiivipronominien taivutus

§ 101 Demonstratiivipronominien taivutus

Demonstratiivipronomineja on kuusi: yleiskielessä ne ovat tämä, tuo, se, nämä, nuo, ne (» asetelma 50). Se‑, ne- ja nuo-pronominien vartaloissa on vokaalivaihtelua: se- : si‑, ne : nii-, nuo : noi-. Tämä- ja nämä-pronomineissa on nominatiivissa ja yksikön genetiivissä kaksitavuistava -aines, joka usein puuttuu puhutun kielen muodoista: tää : tän, nää. Tuo- ja nuo-pronominit esiintyvät puhutussa kielessä laajalti asussa toi : to- ja noi : noi-. Se-pronominilla on poikkeuksellinen pääteaines muiden nominien inessiivin ja elatiivin tunnusta vastaamassa: sii-, sii-. Monikon taivutusmuodoissa on lisänä monikon tunnus i ja genetiivissä vielä de-aines (vrt. persoonapronominien -aines). Demonstratiivipronominit eivät juuri esiinny vajaakäyttöisissä sijoissa, poikkeuksena määritteenä toimiva komitatiivi: niine hyvineen. Pronominien instruktiivimuodot ovat leksikaalistuneet adverbeiksi tai partikkeleiksi näin, niin, noin (» § 256). (» § 720–721.)

Asetelma 50: Demonstratiivipronominien taivutusmuodot yleiskielessä
  se ne tämä nämä tuo nuo
NOM se ne tuo nuo
GEN se-n niide-n -n näide-n tuo-n noide-n
PAR si-tä nii-tä tä-tä näi-tä tuo-ta noi-ta
ESS si-nä nii-nä tä-nä näi-nä tuo-na noi-na
TRA si-ksi nii-ksi tä-ksi näi-ksi tuo-ksi noi-ksi
INE sii-nä nii-ssä tä-ssä näi-ssä tuo-ssa noi-ssa
ELA sii-tä nii-stä tä-stä näi-stä tuo-sta noi-sta
ILL sii-hen nii-hin tä-hän näi-hin tuo-hon noi-hin
ADE si-llä nii-llä tä-llä näi-llä tuo-lla noi-lla
ABL si-ltä nii-ltä tä-ltä näi-ltä tuo-lta noi-lta
ALL si-lle nii-lle tä-lle näi-lle tuo-lle noi-lle
KOM nii-ne näi-ne noi-ne

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot