Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Taivutus > Nominintaivutus > Sija > Genetiivi > § 86 Monikon genetiivin -in: opettajain, vankein, pyhäin

§ 86 Monikon genetiivin -in: opettajain, vankein, pyhäin

Monikon genetiivin pääte ‑in voi liittyä A-loppuisiin yksikkövartaloihin, esim. vanhempa-in, opiskelija-in, pyhä-in, köyhä-in, sekä i-loppuisten nominien monikkomuodossa esiintyvään e-vartaloon, esim. vanke-in, pappe-in, ja joskus nalle-tyypinkin nomineihin, esim. nukkein paraati (E) (vrt. » § 84). Muototyyppi esiintyy tavallisimmin yhdyssanojen määriteosana, esim. vanhempainryhmä, vankeinhoitolaitos, velkojainkokous (» § 411 huom.), joissain monikollisissa nimissä kuten Virtain, Yhdysvaltain, ja kiteytyneissä ilmauksissa: kautta rantain, aikain takaa, voimainsa tunnossa. Tyyliltään in-genetiivi on vanhahtava lukuun ottamatta käyttöä määriteosana vakiintuneissa yhdyssanoissa, esim. vanhainkoti, pyhäinpäivä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot