Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Taivutus > Nominintaivutus > Sija > Monitavuisten sanojen monikon genetiivi ja partitiivi > Vaihtelu paperien ~ papereiden, kriteereitä ~ kriteerejä > § 92 Lisää vaihtelutyypistä klassikoiden ~ klassikkojen

§ 92 Lisää vaihtelutyypistä klassikoiden ~ klassikkojen

kkA- (a) ja kkO-loppuisten (b) nominien monikkovartalo on O:llinen. Monikon genetiivissä ja partitiivissa taivutusvartalo on joko heikkoasteinen ja päätteenä on ‑den, ‑tA (klassikoiden, klassikoita), tai vartalo on vahva-asteinen ja pääte on ‑en, ‑A (klassikkojen, klassikkoja). Kolmitavuisissa sanoissa heikkoasteinen variantti on vallitseva, kkA-loppuisissa lähes yksinomaisesti. Sen sijaan useampitavuisissa sanoissa vahva-asteiset muodot ovat kkA-loppuisilla yksinomaisia (mekaniikkoja) ja kkO-loppuisillakin tavallisempia (matemaatikkoja).

(a)
klinikka: klinikoiden ~ klinikkojen, klinikoita ~ klinikkoja | mellakka : mellakoiden ~ mellakkojen, mellakoita ~ mellakkoja | kännykkä : kännyköiden ~ kännykköjen, kännyköitä ~ kännykköjä | solakka : solakoiden ~ solakkojen, solakoita ~ solakkoja | matematiikka : matematiikkojen ~ *matematiikoiden | mekaniikka: mekaniikkoja ~ *mekaniikoita
(b)
klassikko : klassikoiden ~ klassikkojen, klassikoita ~ klassikkoja | yksikkö : yksiköiden ~ yksikköjen, yksiköitä ~ yksikköjä | allergikko : allergikkojen (~ allergikoiden), allergikkoja (~ allergikoita) | matemaatikko : matemaatikkojen ~ matemaatikoiden, matemaatikkoja ~ matemaatikoita

Muita kuin kkO- ja kkA-loppuisia astevaihtelullisia CCV-loppuisia sanoja on muutama; päätevarianttien vaihtelu on sanakohtaista. Vaihtelu on ominaista sanoille navetta ja savotta: navettojen ~ navetoiden, savottoja ~ savotoita. Sanasta pohatta ovat vahva-asteiset muodot tavallisempia: pohattojen ~ pohatoiden, pohattoja ~ ?pohatoita; sanasta ulappa heikkoasteiset: ulapoiden ~ ulappojen, ulapoita ~ ulappoja. Muuten ttA- ja ttO-loppuiset sanat ovat käytännössä vaihtelemattomia: komeettojen, moskiittojen, librettoja, geminaattoja. i-loppuisissa astevaihtelusanoissa vahva-asteiset muodot ovat kutakuinkin yksinomaisia: kritiikkien, kritiikkejä, etappien, etappeja. Eräistä yksittäisistä sanoista esiintyy lisäksi satunnaisesti heikkoasteisia muotoja: suosikkien (~ suosikeiden), suosikkeja (~ suosikeita), markettien (~ marketeiden), marketteja (~ marketeita).

Huom. Päätevarianttien vaihtelua esiintyi Google-haun 10/2002 tuloksissa seuraavasti (luvut ovat kyseisten sanojen esiintymien yhteismääriä):

kkO-sanoissa kuten fyysikko, klassikko, häirikkö, laatikko
GEN: -den 2728 ~ -en 1148 | PAR: -tA 5839 ~ -A 1785
Useampitavuisissa kko-sanoissa kuten poliitikko, allergikko, untuvikko, matemaatikko
GEN: -en 6019 ~ -den 232 | PAR: -A 3219 ~ -tA 177
kkA-sanoissa kuten klinikka, kasakka, kapakka, kännykkä
GEN: -den 4105 ~ -en 80 | PAR: -tA 2596 ~ -A 28

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot