Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Taivutus > Taivutustyypit > Verbit > Verbien vartalot ja taivutustyypit > § 74 Tulla- ja nousta-tyyppisten verbien taivutus

§ 74 Tulla- ja nousta-tyyppisten verbien taivutus

Tulla-tyyppisissä verbeissä (» asetelma 35) A-infinitiivin tunnus liittyy konsonanttivartaloon ja vaihtelee vartalon loppukonsonantin mukaan; tunnus on ‑lA (tul-la, luul-la, jutel-la, naureskel-la, surffail-la) tai ‑tA (nous-ta, hais-ta, pes-tä, ulis-ta, vikis-tä, imais-ta, yskäis-tä), muutamassa tapauksessa ‑rA tai -nA: pur-ra, sur-ra, pier-rä; men-nä, pan-na. Assimilaatiota vartalonloppuisen konsonantin kanssa esiintyy paitsi A-infinitiivissä myös E-infinitiivissä, aktiivin NUT-partisiipissa, passiivin preesensissä ja potentiaalissa, esim. tul-la : tul-len : tul-lut : tul-laan : tul-lee. A-infinitiiviltään tA-tunnuksisissa verbeissä kuten nousta päätteen assimilaatiota on vain aktiivin NUT-partisiipissa ja potentiaalissa: nous-sut, nous-see.

Asetelma 35: Tulla-tyypin verbejä
Vartalon
lopussa
A-inf Prees.
y. 1. p.
Impf.
y. 3. p.
Imper.
m. 2. p.
NUT-
partis.
Pass.
prees.
TU-
partis.
le (ne, re) tulla
jutella
tulen
juttelen
tuli
jutteli
tulkaa
jutelkaa
tullut
jutellut
tullaan
jutellaan
tultu
juteltu
se nousta nousen nousi nouskaa noussut noustaan noustu

Verbien juosta, piestä, syöstä vokaalivartalossa on ks-aines vartalon loppuvokaalin edellä: juokse‑, piekse‑, syökse-. (Vokaalivartaloa esiintyy satunnaisesti myös konsonanttivartalon asemesta, esim. juoksiessa, piekseä : pieksetään.)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot