Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Taivutus > Taivutustyypit > Nominit > Nominien vartalot ja taivutustyypit > § 64 Nominien yksi- ja kaksivartaloisista taivutustyypeistä

§ 64 Nominien yksi- ja kaksivartaloisista taivutustyypeistä

Nominien taivutukseen kuuluvat sija ja luku sekä (omistajan) persoona possessiivisuffiksien muodossa.

Yksivartaloisia eli vain vokaalivartaloisia nomineja ovat nominatiiviltaan vokaaliloppuiset sanat (» § 65, 67), lukuun ottamatta sanojen lohi, kieli ja vesi tapaan taipuvia (lohi : lohe-n : loh-ta » § 66). Kaksivartaloiset eli sekä vokaali- että konsonanttivartaloiset nominit (» asetelma 26) ovat tyypillisesti nominatiiviltaan konsonanttiloppuisia ja e-vartaloisia; ne kuuluvat osin eri taivutustyyppeihin.

Asetelma 26: Kaksivartaloisia nomineja
e-vartaloita jäsen : jäsene- : jäsen-, rikos : rikokse- : rikos‑, uutuus : uutuude- : uutuut‑, suomalainen : suomalaise- : suomalais‑, avain : avaime- : avain-, kevyt : kevye- : kevyt‑, neljäs : neljänne- : neljät‑, väsynyt : väsynee- : väsynyt-, lohi : lohe- : loh-, kieli : kiele- : kiel‑ , vesi : vede- : vet-
Nominatiivissa VC, vokaalivartalossa VV varas : varkaa- : varas-, kallis : kallii- : kallis-
Superlatiivit ja tOn- adjektiivit (A-vartaloisia) suurin : suurimma- : suurin-, suruton : suruttoma- : suruton-, vastustamaton : vastustamattoma-

Nomineista, joiden nominatiivin lopussa on i mutta vokaalivartalossa e (esim. kivi, kieli), käytetään tarvittaessa nimitystä i : e-nominit erotukseksi sanan nalle tapaan taipuvista e : e-nomineista, joissa on nominatiivinkin lopussa e. Tuote-tyypin sanat voi katsoa joko vokaalivartaloisiksi tai kaksivartaloisiksi: tuote : tuottee- : tuote=t=ta.

Huom. Yksivartaloisissa nomineissa esiintyy vain suoraa astevaihtelua, esim. silta : silla‑, fyysikko : fyysiko-; pitkään vokaaliin päättyvissä yksivartaloissa astevaihtelua ei ole, esim. vapaa : vapaa-. Osassa kaksivartaloisia nomineja astevaihtelu on suoraa, esim. (vesi :) vete- : vede-, osassa käänteistä, esim. varas : varkaa-. (» § 42.)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot