Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Taivutus > Nominintaivutus > Luku > § 80 Vokaalivaihtelu ennen monikon i:tä tai j:tä

§ 80 Vokaalivaihtelu ennen monikon i:tä tai j:tä

Monikon tunnuksen i ~ j edellä vartalon loppuvokaaleissa on variaatiota: pitkän vokaalin sijalla voi olla lyhyt vokaali, lyhyt vokaali voi puuttua tai edustua toisena (» asetelma 39; tarkemmin » § 4647, 5152).

Asetelma 39: Monikon tunnusta edeltäviä vartalonvaihteluja
Vaihtelu Vartalot Esimerkkejä
VV : V Pitkävokaaliset vartalot vapaa : vapa-i-, masentunee- : masentune-i-, toffee : toffe-i-, maa : ma-i-
V : e-vartalot,
valtaosa A-vartaloista
rikokse- : rikoks-i-, naise- : nais-i-,
muna : mun-i-, asema : asem-i-, kesä : kes-i-
  Yksitavuiset ie- ja UO-diftongilliset vartalot (vartalonsis. vaihtelu) tie : te-i-, suo : so-i-, vyö : vö-i-
i : e i-vartalot takki : take-i-, paperi : papere-i-
A : O Kaksitavuiset a-vartalot, joiden 1. tavussa lavea vokaali a, i, e kana : kano-i-, kissa : kisso-i-, velka : velko-i-
  Osa monitavuisista A-vartaloista kuppila : kuppilo-i-, kännykkä : kännykö-i-
Yksitavuisten i-vartaloisten nominien i sulautuu monikon i:hin: hai-ta, i-den.

Monitavuisten nominien monikkomuotoihin vaikuttavat eri seikat, mm. sanaluokka (adjektiivi matala : matali-, vrt. substantiivi kuppila : kuppiloi-) ja yksikkövartalon eli yksikkömuotoisen vartalon loppu (opettaja : opettaji-, vrt. opiskelija : opiskelijoi-) (» § 90). Muotovaihtelun mahdollisuuteen ja päätevarianttien yleisyyksiin vaikuttaa myös sanan toiseksi viimeisen tavun eli penultiman pituus, esim. paketti : pakettien, vrt. paperi : paperien ~ papereiden, sekä sanan tavuluku, esim. kolmitavuinen fyysikko : fyysikkojen ~ fyysikoiden mutta nelitavuinen poliitikko : poliitikkojen (~ poliitikoiden) (» § 9192).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot