Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Taivutus > Nominintaivutus > Sija > Genetiivi > § 84 Monikon genetiivin -en: koirien, talojen, lupauksien

§ 84 Monikon genetiivin -en: koirien, talojen, lupauksien

Pääte ‑en seuraa monikon i-tunnusta silloin, kun tuo i on vartalon lopputavun ainoa vokaali: poik-i-en (poika- + ipoik-i-), mun-i-en (muna- + imun-i-), pien-i-en (piene- + ipien-i-), sormuks-i-en (sormukse- + isormuks-i-), neljäns-i-en, vaikeuks-i-en, kauneimp-i-en, mauttom-i-en. Toiseksi -en liittyy O‑, U-loppuisiin vartaloihin, jolloin monikon tunnuksena on tavua aloittava j: talojen, vanhojen (vanha- + ivanho-), havaintojen, kykyjen. Myös nalle-tyypin e-vartaloiset nominit saavat monikon genetiivin en-päätteen: nalle-j-en, nukke-j-en, mediapelle-j-en, kylmäkalle-j-en (mahdollinen on eräistä sanoista myös in-pääte: nalle-in » § 86).

i-vartaloisissa lasi-tyypin nomineissa monikon genetiivin pääte liittyy suoraan sanavartaloon: lasi-en (muuten näiden sanojen vartalon lopussa on e monikon i:n tai j:n edellä: lase-i-ssa, lase-j-a). Vaihtelusta paperien ~ papereiden, omenien ~ omenoiden » § 91.

Huom. Monikkovartaloista monikon genetiiviä on kutsuttu myös monikon 1. genetiiviksi, yksikkövartaloista monikon 2. genetiiviksi. Monikkovartaloinen genetiivi on taustaltaan lähinnä itämurteinen ja yksikkövartaloinen genetiivi länsimurteinen.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot