Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Taivutus > Nominintaivutus > Nominien taivutusparadigmat > Substantiivit ja adjektiivit > Yleistä > § 97 Substantiivi teko ja adjektiivi helppo mallitaivutuksina

§ 97 Substantiivi teko ja adjektiivi helppo mallitaivutuksina

Substantiivilla on n. 140 taivutusmuotoa (kun liitepartikkelillisia muotoja ei lueta mukaan): sekä yksikössä että monikossa on 12 sijaa, joihin voi liittyä kutakin persoonaa edustava possessiivisuffiksi. Vain monikkomuotoisina esiintyvät instruktiivi ja komitatiivi, joista jälkimmäinen lisäksi vain possessiivisuffiksillisena. (» Asetelma 47.) (Akkusatiivi ei ole substantiivin sija.)

Asetelma 47: Substantiivin teko taivutusmuotoja
  Yksikkö Monikko
NOM teko tekoni tekosi tekonsa
tekomme tekonne
teot tekoni tekosi tekonsa
tekomme tekonne
GEN teon tekoni tekosi tekonsa
tekomme tekonne
tekojen tekojeni tekojesi tekojensa
tekojemme tekojenne
PAR tekoa tekoani tekoasi tekoaan
tekoamme tekoanne
tekoja tekojani tekojasi tekojaan
tekojamme tekojanne
ESS tekona tekonani tekonasi tekonaan
tekonamme tekonanne
tekoina tekoinani tekoinasi tekoinaan
tekoinamme tekoinanne
TRA teoksi teokseni teoksesi teokseen
teoksemme teoksenne
teoiksi teoikseni teoiksesi teoikseen
teoiksemme teoiksenne
INE teossa teossani teossasi teossaan
teossamme teossanne
teoissa teoissani teoissasi teoissaan
teoissamme teoissanne
ELA teosta teostani teostasi teostaan
teostamme teostanne
teoista teoistani teoistasi teoistaan
teoistamme teoistanne
ILL tekoon tekooni tekoosi tekoonsa
tekoomme tekoonne
tekoihin tekoihini tekoihisi tekoihinsa
tekoihimme tekoihinne
ADE teolla teollani teollasi teollaan
teollamme teollanne
teoilla teoillani teoillasi teoillaan
teoillamme teoillanne
ABL teolta teoltani teoltasi teoltaan
teoltamme teoltanne
teoilta teoiltani teoiltasi teoiltaan
teoiltamme teoiltanne
ALL teolle teolleni teollesi teolleen
teollemme teollenne
teoille teoilleni teoillesi teoilleen
teoillemme teoillenne
ABE teotta teoitta
KOM   tekoineni tekoinesi tekoineen
tekoinemme tekoinenne
INS   teoin
Abessiivisijaiset possessiivisuffiksilliset muodot ovat periaatteessa mahdollisia, esim. En tule toimeen kuskittani, mutta niitä ei esiinny. Asetelmassa ja ilmoitetuissa muotojen määrissä ei ole otettu huomioon 3. persoonan possessiivisuffiksin vaihtelua talossaan ~ talossansa.

Adjektiivilla puolestaan on 24 taivutusmuotoa. Toisin kuin substantiiveihin adjektiiveihin ei yleensä liity possessiivisuffiksia; poikkeuksia ovat suhteutusadjektiivit (mittaiseni). Lisäksi adjektiivit eivät juuri esiinny abessiivissa (» § 1262). Jos kuitenkin komparaatiomuotojen osuus otetaan huomioon, adjektiivi voi esiintyä yli 70 eri muodossa (» asetelma 48). (Morfotaktisesti komparaation tunnukset ovat sijapäätettä edeltäviä johtimia: suure-mma-ssa » § 61.)

Asetelma 48: Adjektiivin helppo taivutusmuodot (mukana komparaatiomuodot)
  Yksikkö Monikko    
NOM helppo helpompi helpoin helpot helpommat helpoimmat
GEN helpon helpomman helpoimman helppojen helpompien helpoimpien
PAR helppoa helpompaa helpointa helppoja helpompia helpoimpia
ESS helppona helpompana helpoimpana helppoina helpompina helpoimpina
TRA helpoksi helpommaksi helpoimmaksi helpoiksi helpommiksi helpoimmiksi
INE helpossa helpommassa helpoimmassa helpoissa helpommissa helpoimmissa
ELA helposta helpommasta helpoimmasta helpoista helpommista helpoimmista
ILL helppoon helpompaan helpoimpaan helppoihin helpompiin helpoimpiin
ADE helpolla helpommalla helpoimmalla helpoilla helpommilla helpoimmilla
ABL helpolta helpommalta helpoimmalta helpoilta helpommilta helpoimmilta
ALL helpolle helpommalle helpoimmalle helpoille helpommille helpoimmille
ABE         (helpommitta)  
KOM       helppoine helpompine helpoimpine
INS       helpoin helpommin helpoimmin

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot