Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Taivutus > Verbintaivutus > Verbin taivutusparadigma > § 124 Verbit nousta ja kertoa mallitaivutuksina

§ 124 Verbit nousta ja kertoa mallitaivutuksina

Verbin paradigmamuotoja on yhteensä 264. Niistä finiittisiä on 34, kieltomuotoja 10, infinitiivimuotoja 28, partisiippimuotoja 156 ja muita infiniittisiä muotoja 36 (» asetelma 65 ja 66).

Asetelma 65: Verbien finiittimuodot ja kieltomuodot
  Finiittimuodot Kieltomuodot
  Yksikkö Monikko Yksikkö Monikko
Preesens nousen nousemme    
  nouset nousette nousex
  nousee nousevat    
  noustaan noustax
Imperfekti (preteriti) nousin nousimme    
  nousit nousitte noussut nousseet
  nousi nousivat    
  noustiin noustu
Konditionaali nousisin nousisimme    
  nousisit nousisitte nousisi
  nousisi nousisivat    
  noustaisiin noustaisi
Potentiaali noussen noussemme    
  nousset noussette noussex
  noussee noussevat    
  noustaneen noustanex
Imperatiivi nouskaamme  
  nousex nouskaa nousex nouskox
  nouskoon nouskoot    
  noustakoon noustako
Asetelma 66: Infinitiivit, partisiipit ja muut infiniittiset muodot
Infinitiivit Partisiipit Muut infiniittiset muodot
A-infinitiivi VA-partisiippi vAn
kertoa kertova* kertovan: kertovani kertovasi kertovansa kertovamme kertovanne
kertoakseni kertoaksesi kertoakseen kertoaksemme kertoaksenne kerrottava* kerrottavan
E-infinitiivi NUT-, TU-partisiippi neen, tUn
kertoen kertonut* kertoneen: kertoneeni kertoneesi kertoneensa kertoneemme kertoneenne
  kerrottu* kerrotun
   
(t)tUA
kertoessa: kertoessani kertoessasi kertoessaan kertoessamme kertoessanne kerrottaessa   kerrottua: kerrottuani kerrottuasi kerrottuaan kerrottuamme kerrottuanne
MA-infinitiivi Agenttipartisiippi mAisillA
kertomassa kertomasta kertomaan kertomalla kertomatta kertoman (kertomani) kerrottaman kertoma* kertomaisillani kertomaisillasi kertomaisillaan kertomaisillamme kertomaisillanne

vinA
kertovinani kertovinasi kertovinaan kertovinamme kertovinanne

vissA
kerrottavissa: kerrottavissani kerrottavissasi kerrottavissaan kerrottavissamme kerrottavissanne
Kieltopartisiippi
kertomaton*
 
 
 
 
*:llä merkityt taipuvat adjektiivien tapaan.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot