Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Taivutus > Taivutustyypit > Nominit > Nominien vartalot ja taivutustyypit > § 68 Kaksivartaloiset nominit: vokaalivartalossa pitkä vokaaliaines

§ 68 Kaksivartaloiset nominit: vokaalivartalossa pitkä vokaaliaines

Asetelmassa 30 on kaksivartaloisia nomineja, joiden vokaalivartalon lopussa on VV ja joilla on konsonanttivartalo vain yksikön partitiivissa. Taivutustyypin alaryhmissä on monikkomuodoissa samat päätevariantit; lisäksi niillä on vaihtoehtoisia muotoja illatiivissa.

Asetelma 30: Kaksivartaloisia nomineja, vokaalivartalon lopussa VV
Vartalon lopussa Y NOM Y GEN Y PAR Y ILL M GEN M PAR M ILL
AA varas varkaan varasta varkaaseen varkaiden varkaita varkaisiin
(~ varkaihin)
ee väsynyt väsyneen väsynyttä väsyneeseen väsyneiden väsyneitä väsyneisiin
(~ väsyneihin)
  tuote tuotteen tuotetta tuotteeseen tuotteiden tuotteita tuotteisiin
(~ tuotteihin)
Ue kevyt kevyen kevyttä kevyeen (~ kevyeeseen) kevyiden kevyitä kevyisiin
~ kevyihin

Sanan varas tavoin taipuvia nomineja ovat monet nominatiiviltaan As-loppuiset sanat kuten lammas, oppilas, tehdas, hidas, kohtelias, miehekäs, sairas, varvas, samoin is-loppuisista sanoista sellaiset kuin aulis, kaunis, kallis, tiivis, tyyris, valmis, kauris, nauris, saalis, ruumis. Lisäksi tyyppiin kuuluvat sanat kirves, ies, äes. Väsynyt-tyypin sanat ovat aktiivin NUT-partisiippeja.

Sanan tuote tavoin taipuvat nominit ovat enimmäkseen substantiiveja, esim. aihe, murre, perhe, päihde, sade, tunne, lomake, päällyste, viipale; adjektiiveja ovat ahne, terve, tuore, kade, tiine. Taivutukseltaan samanlaisia ovat myös sellaiset nominatiivissa e-loppuiseen vokaaliyhtymään päättyvät sanat kuin koe, rae, joukkue, kiertue, yhtye.

Kevyt-tyypin sanoja on vähän: kevyt, lyhyt, ohut, olut, neitsyt, tiehyt; ainut, airut, ehyt, immyt, kytkyt, kätkyt. Vartalon lopputavun lyhyen vokaalin (lyhye-) vuoksi yksikön illatiivin pääte on -en, joskin illatiivimuoto voi olla myös pitkävokaalinen ja pääte -seen (» § 93).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot