Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet > Yleistä > Konjunktiollinen ja konjunktioton rinnastus > § 1082 Milloin konjunktio, milloin ei?

§ 1082 Milloin konjunktio, milloin ei?

Rinnastus on joko konjunktiollista eli syndeettisestä tai konjunktiotonta eli asyndeettisestä. Kahden lausekkeen rinnastuksissa on yleensä konjunktio: Maija ja Matti tulivat, ystäväni tanssii ja laulaa (sellaisista sananosien rinnastuksista kuin tammi-helmikuussa, Paasikiven – Kekkosen linja, aids/HIV-asiantuntija » § 432434).

Useamman kuin kahden elementin rinnastuksissa mahdollisia konjunktioita ovat additiiviset ja, sekä ja disjunktiiviset tai, vai, eli. Konjunktiot esiintyvät yleensä viimeisen kytkettävän elementin edellä (poikkeuksena eli, joka toistetaan kunkin kytkettävän välissä, ks. ryhmän (c) esimerkkiä).

(a)
Lottokierroksen numero 33 numerot ovat 7, 8, 11, 19, 26, 31 ja 39. Lisänumerot ovat 4, 10 ja 28. (l) | – – mummo oli – – menettänyt sodassa isänmaansa, äidinmaansa, veljenmaansa sekä sukulaisensa. (k) | Jazzmuusikolla ei ole työtä joka päivä, joka viikko tai joka kuukausi. (l) | Ostatko yhden koon sukkahoususi ensisijaisesti K‑, T‑, S- vai E-kaupasta, – –. (l)

Konjunktio on kuitenkin mahdollinen kaikkien kytkettävien välissä. Puhutussa kielessä tämä on neutraali esitystapa esim. kertomuksissa tai listauksissa, mutta myös vaihtoehtojen esittämisessä (b); ks. myös §:n 1079 esimerkkiä (f). Kirjoituksessa konjunktion toistamista käytetään emfaasi- tai muista tyylisyistä (c).

(b)
sit tota, sit mä soitin Soilille ja sanoin hyvää syntymäpäivää ja sit mä lupasin mennä käymää siel ja sit se sano et Akiro ja Matti tulee ehkä kanssa ja mm ja tota et A- et Akiro soitti kans aamulla ja muisti että on syntymäpäivä no sit ne tuli ja ne toi kans Tupikselt kukkii ja sit Akiro paljasti et – –. (p) | saako olla olutta tai maitoa tai piimää (p)
(c)
Siis Tarzan vai Jane vai Gheezahin orkesteri? Pian se nähdään. (l) | Sittemmin on urheilun osuutta edelleen supistettu ja taiteen ja tieteen ja nuorisokasvatuksen lisätty (A) | Taas Tellu haukkui minua. Sanoin sille että se on merirosvo ja ektoplasma ja herkkukurkku ja raadonsyöjä ja ruumiinryöstäjä ja longobardi ja vandaali. (k) | Toinen tie, revoluutio eli vallankumous eli tässä taloustapauksessa katastrofi, on edessä ellei SAK:n veto veny riittävästi. (l)

Tyylikeinona esiintyy useamman kuin kahden elementin rinnastamista myös ilman konjunktiota. Tällainen additiivinen lista on intensifioiva varsinkin kun rinnastettavia on enemmän kuin kolme.

(d)
Koska pitäjässä elää rinnatusten kolme heimoa – savolaiset, pohjalaiset, karjalaiset, Esko Rautio on vakuuttunut, että ”kiuruvetiset ovat ennakkoluulottomampia kuin monet muut”. (l) | Määrin tunnusmerkki on Ranskan trikolorin (sininen, valkoinen, punainen) värinen kangasvyö, – –. (l) | Kaksi ja puoli tuntia olen hymyillyt, kuunnellut, katsellut, ihaillut – –. (k) | – – sen eteen tuotiin rampoja rujoja ihmisiä, puliukkoja, rääsyisiä neekereitä, kerjäläisiä, vesipäitä, viimein minut. (k)

Substantiivin adjektiivimääritteiden rinnastamisesta, esim. sievä vaaleatukkainen virkailija (k) » § 584.

Huom. Kolmiosainen listaus voi olla affektinen. Esimerkiksi seuraavassa listan viimeinen osa esitetään huipentumana: – – ja sit me päästiin sinne niinku siihen ennen sitä viimestä jyrkkää nousuu sinne ylös – – ni tuli hirvee puhuri ja viima ja lumimyrsky oikeen et me ei nähty oikeen mitää (p). Listan kolmiosaisuuden konstruktiomaisuus näkyy myös sellaisissa puhutun kielen ilmauksissa, joissa kolmantena osana on jokin yleistävä elementti kuten ja muuta tai ja kaikki, joka implikoi listattavaa olevan muutakin: tutkittii ja otettii verikokeet ja kaikki (p).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Yleistä

Moniosaiset predikaatit

Verbit ja subjektin laatu

Intransitiivisuus ja transitiivisuus

Lause- tai infinitiivitäydennyksen saavat verbit

Adverbiaalitäydennykset muoteissa ja verbin valenssissa

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Lausekkeiden, sanojen tai sananosien rinnastus

Lauseiden rinnastus ja lisäys

Semanttisia suhteita

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot