Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Imperatiivi ja muut direktiivit > Imperatiivi- eli käskylause > Arkaistinen monikon 1. persoonan imperatiivi > § 1656 Tunnustakaamme, olettakaamme

§ 1656 Tunnustakaamme, olettakaamme

Persoonapäätteinen monikon 1. persoonan imperatiivimuoto kuten menkäämme, on arkaistinen. Sitä esiintyy lähinnä uskonnollisessa tai muuten juhlavassa tyylissä (a) sekä mm. tieteellisessä argumentoinnissa (b). Kuten (c)-tapauksesta näkyy, eri käskymuotoja esiintyy myös rinnan.

(a)
Tunnustakaamme syntimme taivaalliselle Isällemme; avatkaamme sydämemme kaikkitietävälle Jumalalle. (A) | Herra antaa meille elämän lahjan, ottakaamme se vastaan, kiittäkäämme siitä. Ylistäkäämme Häntä. (k) | Olkaamme suomalaisia ja esittäkäämme asiamme mahdollisimman pitkälle suomalaisesta näkökulmasta muuttuvassa Euroopassa, – –. (l) | Älkäämme antako pienen vähemmistön terrorisoida kaupungin hallintoa. (l)
(b)
Kuvatkaamme tätä esimerkkikaaviolla, joka on ylösalaisin käännetty puurakenne. (A) | Ottakaamme muutamia esimerkkejä läpimurtokeksintöjen pohjalta syntyneistä innovatiivisista muunnoksista. (l)
(c)
Mutta älkäämme välittäkö, vaan nouskaamme yhteen rintamaan, kaikki Suomen unikeot! Ryhdytään vaatimaan oikeuksiamme. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Yleistä

Kiellon vaikutusala

Kiellon ilmaisukeinot

Kieltohakuisuus

Imperatiivi ja muut direktiivit

Direktiivin käsitteestä

Imperatiivi- eli käskylause

Muut verbialkuiset direktiivit

Jussiivi

Deonttiset ja performatiiviset ilmaukset direktiiveinä

Direktiivit ja partikkelit

Finiittiverbittömät direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot