Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Fokus- ja asteikkopartikkelit > Fokuspartikkelien inklusiivinen käyttö > Myös ja muita inklusiivisia partikkeleita > § 840 Myös, kanssa, ainakin, varsinkin, semminkin

§ 840 Myös, kanssa, ainakin, varsinkin, semminkin

Keskeinen inklusiivisesti käytettävä fokuspartikkeli on myös(kin/kään) (a). Siltä puuttuu asteikkomerkitys. Sen kanssa lähes samalla tavoin toimivat -kin, jolla on myös asteikkotulkinta (» § 842), sekä puhutussa kielessä kans(sa) (b) ja ja (c), jotka sijoittuvat fokusoitavansa jälkeen ja ovat finiittiverbin jäljessä, kun vaikutusalassa on koko lause. Toisin kuin fokusoitavansa edellä sijaitsevat partikkelit, nämä ovat painollisia.

(a)
Jos kaikki olisi lopussa, niin lopussa olisivat myös kulinaariset retket hyviin ruokapaikkoihin. (k) | Tehdassalit ovat vaikeita järjestäjille myöskin siksi, että sosiaalitilat niistä yleensä puuttuvat, – –. (l) | Stuttgartin rinnalla tämä voitto oli kuitenkin helppo, Haile totesi tyytyväisenä. Hän ei myöskään valitellut, että kahden auton pesu tuottaisi suuria ongelmia. (l)
(b)
Sä teet kanssa niin kuin mä sanoin ja tottelet Saarista tästä eteenpäin. (k) | ku me suunniteltii nyt näin? että mentäs – – joskus vähä enne kaheksaan tonne Leeville? – – Nii tulisiks sää sinne kans? (p)
(c)
Tulet sä ja? | Mä piirrän koko ajan. Nyt mä piirsin ja. (p)
A: Mulla on ollut kiireitä viime aikoina.
B: En minä ajattele nyt muita, mulla on ollu ja töitä. (p)

Partikkelin ainakin tuoma implikaatio on ’vähintään tämä’ (d). Merkityksensä puolesta se soveltuu hyvin asteikkotulkinnan synnyttämiseen, mutta saattaa pelkästään asettaa kaksi vaihtoehtoa vastakkainkin.

(d)
Jos lama on ohi, Kesko ainakin selvisi siitä kuivin jaloin. (l) [muista ei tiedetä] | Mutta silti potilaat kaipasivat toipumislomaa, ellei enää Tahitilla, niin ainakin Portugalissa. (k)
L: Ja sulla, oli antibioottikuuri,
P: Oli, ja sitte oli myös: jotai muutaki mut antibioottikuuri oli kyllä ja se oli sitte ilmeisesti,
L: Joo:.
P: ihan tehokaski, tuntuu ainaki siltä. (P)

Partikkelin ainakin lähisynonyymeja ovat etenkin, vallankin ja varsinkin (e). Niihin sisältyy kuitenkin selvemmin implikaatio, että esitetty väite koskee myös muita kuin fokusoitua tarkoitetta. Kirjallisia inklusiivisia fokuspartikkeleita ovat mm. semminkin ja olletikin, joita käytetään lähes pelkästään koko lausetta fokusoimaan (f).

(e)
Alkukesän sateet ja loppukesän kuivuus ovat kiusanneet etenkin kauraa ja ohraa. (l) | Suomen valtion kannattaa tukea oman kielen ja kulttuurin edistämistä Virossa, vallankin kun suomen kieltä taitavia henkilöitä tarvitaan kaupan ja kulttuurivaihdon piirissä. (l) | – – kouluttamalla kehitysmaiden väestöä, varsinkin naisia, ongelmia voidaan ratkaista. (l)
(f)
Kaikkiin aisteihin vetoava ortodoksinen jumalanpalvelus kannattaa itse kokea semminkin kun Tampereen ortodoksinen kirkko sijaitsee niin lähellä yliopistoa… (L) | Liian anteliaan perusturvan oletetaan usein muodostavat esteen palkkatyöhön menemiselle, olletikin jos työ on osa-aikaista ja matalapalkkaista. (A)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

Yhdyssanan rakenne

Määritysyhdyssanat

Yleistä

Määriteosan muoto

Appositioyhdyssanat

Bahuvriihiyhdyssanat

Toistoyhdyssanat

Edusosana adjektiivi

Edusosana partisiippi tai verbi

Summayhdyssanat

Yhdyssana lausekkeen osana

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot