Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Sävypartikkelit > Itsenäiset sävypartikkelit > Ei-temporaaliset nyt, sit(ten), aina ja vasta > § 826 Partikkelit aina ja vasta

§ 826 Partikkelit aina ja vasta

Temporaalinen adverbi aina on kvanttoripronominin kaikki semanttinen sukulainen ja ilmaisee tilan tai tapahtuman kaikenaikaisuutta tai jatkuvaa toistumista. Partikkelistuneena aina esiintyy joko subjektin jäljessä tai lausumanalkuisena. Tällöin se tuo lauseeseen modaalisen ’mahdollisuuden’ merkityksen:

(a)
Kyllä minä sinusta aina selviän. ~ Aina minä sinusta selviän. ’Pystyn selviämään sinusta’, ei: ’Selviän sinusta aina’. | – – kyllä niiltä aina maksun saa kuinka päin tahansa kunhan vain toisin pari pulloa prenkkua, – –. (k) | – Joo, aina me [hillan] hinnasta sovitaan, lankomies taputti olalle. (E)

Ajan ja paikan ilmauksiin liittyvänä fokuspartikkelina vasta merkitsee ’ei vielä; ei ennen kuin’, esim. vasta nyt, vasta kotona. Sävypartikkelina se liittyy affektisiin, päivitteleviin tai vastaaviin lausumiin (b). Tavallisesti se esiintyy fokusoivassa rakenteessa tyyppiä x (se) vasta y on ~ y:n tekee (c).

(b)
Ja ajatellaan vaikka Keski- ja Etelä-Euroopassa suosittuja jälkiruokia. Ne vasta makeita ovat. (l) | Terhi vasta tempun teki! (l)
(c)
Se se vasta kaheli on, kaahaa moottoripyörineen mitä mahdottomimmissa paikoissa. (k) | Sinä se vasta olet todella huumorimiehiä! (k) | Siinäpä vasta tyhmä porukka. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Adjektiivit sanaluokkana

Adjektiivien luokkia

Adjektiivilauseke

Adjektiivien substantiivikäyttö

Partisiippien leksikaalistuminen ja adjektiivistuminen

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot