Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Sävypartikkelit > Itsenäiset sävypartikkelit > Ei-temporaaliset nyt, sit(ten), aina ja vasta > § 826 Partikkelit aina ja vasta

§ 826 Partikkelit aina ja vasta

Temporaalinen adverbi aina on kvanttoripronominin kaikki semanttinen sukulainen ja ilmaisee tilan tai tapahtuman kaikenaikaisuutta tai jatkuvaa toistumista. Partikkelistuneena aina esiintyy joko subjektin jäljessä tai lausumanalkuisena. Tällöin se tuo lauseeseen modaalisen ’mahdollisuuden’ merkityksen:

(a)
Kyllä minä sinusta aina selviän. ~ Aina minä sinusta selviän. ’Pystyn selviämään sinusta’, ei: ’Selviän sinusta aina’. | – – kyllä niiltä aina maksun saa kuinka päin tahansa kunhan vain toisin pari pulloa prenkkua, – –. (k) | – Joo, aina me [hillan] hinnasta sovitaan, lankomies taputti olalle. (E)

Ajan ja paikan ilmauksiin liittyvänä fokuspartikkelina vasta merkitsee ’ei vielä; ei ennen kuin’, esim. vasta nyt, vasta kotona. Sävypartikkelina se liittyy affektisiin, päivitteleviin tai vastaaviin lausumiin (b). Tavallisesti se esiintyy fokusoivassa rakenteessa tyyppiä x (se) vasta y on ~ y:n tekee (c).

(b)
Ja ajatellaan vaikka Keski- ja Etelä-Euroopassa suosittuja jälkiruokia. Ne vasta makeita ovat. (l) | Terhi vasta tempun teki! (l)
(c)
Se se vasta kaheli on, kaahaa moottoripyörineen mitä mahdottomimmissa paikoissa. (k) | Sinä se vasta olet todella huumorimiehiä! (k) | Siinäpä vasta tyhmä porukka. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot