Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Fokus- ja asteikkopartikkelit > Fokuspartikkelien inklusiivinen käyttö > Myös ja muita inklusiivisia partikkeleita > § 841 Vaikka(pa) ja esimerkiksi fokuspartikkeleina

§ 841 Vaikka(pa) ja esimerkiksi fokuspartikkeleina

Sanaa vaikka(pa) käytetään fokuspartikkelina samantapaisessa merkityksessä kuin sanaa esimerkiksi (a–c). Sillä voidaan merkitä parenteettinen lisäys erilleen muusta lauseesta (b). Puhutussa kielessä vaikka voi olla lausumanloppuinenkin (c).

(a)
Kun vaikkapa ministeri on kauan ja pitkiä päiviä tehden puurtanut ison asian kanssa, hänen on otettava huomioon, että – –. (l) | – Sanotaan nyt vaikka inhimillisistä syistä. (k) | Alkuperäinen rantakala on kuitenkin ollut vaikkapa kalastajien ruokaa. (l)
(b)
Vuoden, kahden sisällä päättyvän lukion jatkeeksi opiskelu, vaikkapa kielet, olisi luonteva valinta. (l) | Yhteiskunnallisesti triviaali, vaikkapa juoruilu, voi olla kulttuurisesti tiheätä, ilmaisuvoimaista. (A)
(c)
Mari: Nii (.) no sun täytys nyt ainakin sitte (.) yrittää perjantaina palautua.
Anna: Niih (.) täytyy,
Mari: Ja nukkua vaikka. (p)

Vaikka(pa) ja esimerkiksi eroavat siinä, että vain jälkimmäinen käy tosiasiallisista tapahtumista kerrottaessa: Mitä ostit? Esimerkiksi huivin. Vaikka osoittaa, ettei esimerkin valinnalla ole väliä. Pelkästään modaalisissa yhteyksissä esiintyy vaikka (ilman pa-liitettä) merkityksessä ’ääriesimerkkinä’ (d). Myös konsessiivinen vaikka-konjunktio kannattaa vastaavanlaisia merkityksiä (» § 1140, ilmaustyypistä vaikka mitä » § 760).

(d)
On niin nälkä että jaksaisin syödä vaikka hevosen. | Kuu saa vaikka pudota radaltaan, se ei maailmoja kaada. (k) | Täällähän voi tehdä vaikka mitä, Antti-Jussi todistaa. (L) | Menisit vaikka yliopistoon opiskelemaan, Jan sanoi. (k) | Hei nyt se on pikkusen vakaampi, kato vaikka. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Lausekkeiden, sanojen tai sananosien rinnastus

Lauseiden rinnastus ja lisäys

Semanttisia suhteita

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot