Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Kausaaliset suhteet > Päätelmien ja konsekutiivisen suhteen konnektiivit: siis, niin > § 1132 Päätelmien ja seurausten ilmaiseminen konnektiiveilla

§ 1132 Päätelmien ja seurausten ilmaiseminen konnektiiveilla

Partikkelin siis, siten, niinpä, niin, niin ~ näin ollen, niin muodoin sisältävissä ilmauksissa esitetään ensin asiaintila, josta päätellään partikkelilla merkitty seuraus tai joka motivoi jälkimmäisen lauseen sisällön. Kytkös on lauseiden tai virkkeiden välinen. Joten(ka) on relatiivinen proadverbi ja aina lauseen alussa.

(a)
Düsseldorfissa asuu satoja suomalaisia, – –. Ei siis kannata puhua kaupungilla kovalla äänellä suomea – –. (l) | Jokainen ”väärään” ryhmään kuuluva on automaattisesti epäilyksenalainen ja joutaa siten vainottavaksi. (l) | Onnettomuus ja vammautuminen eivät kysy varallisuusasemaa, niinpä ei vakuutuskorvauksenkaan tulisi olla siitä riippuvainen. (a) | Viime vuonna Oulun voimistelupäivillä kävin isän kanssa Oulun tietomaassa, se oli hieno paikka. Nyt meillä ei ole aikuisia mukana, niin me ei saada käydä kaupungilla. (l) | Ajokaista on 5,5 metrin levyinen normaalin 3,75 metrin sijasta, joten ohitukset voi tehdä pahemmin keskiviivaa ylittämättä. (l)

Seurausta ilmaiseva niin että ‑lause ilmaisee samalla myös tapaa: ’sillä tavoin että’ (b). Konsekutiivisessa ilmauksessa niin voi määrittää adjektiivi- tai adverbilauseketta, ja että-lause toimii tämän niin x ‑lausekkeen määritteenä (c) (» § 1160). Niin että ‑lause voi olla lisäksi ’joten’-merkityksinen, jolloin seuraus esitetään päätelmän muodossa (d).

(b)
Kehuttiin niin että suomalaista hirvitti. (E) | Pitkänä kuivausaikana nukka vielä ”kuivui” sihtiin kiinni, niin että se suorastaan piti raapia siitä irti. (l)
(c)
Tilanne on niin kriittinen, että nyt on pakko sanoa jotain. (l)
(d)
– – Primeran ulkomuoto, materiaalit ja työn jälki ovat yhtälailla steriilin siistejä, niin että niitä on vaikea arvostella – –. (l) | Junassa oli kuitenkin hyvä työskennellä. Tosin siellä oli aina paljon tuttuja, niin että matka meni helposti jutteluksi. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Adjektiivit sanaluokkana

Adjektiivien luokkia

Adjektiivilauseke

Adjektiivien substantiivikäyttö

Partisiippien leksikaalistuminen ja adjektiivistuminen

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Adverbiaalilauseen asema ja ominaisuuksia

Semanttisia suhteita

Yleistä

Temporaaliset suhteet

Kausaaliset suhteet

Konditionaaliset suhteet

Konsessiiviset suhteet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot