Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbit > Adverbien merkitystehtäviä > Ajan adverbit > § 650 Ajankohta: äsken, kohta, nyt

§ 650 Ajankohta: äsken, kohta, nyt

Mennyttä ajankohtaa ilmaisevat adverbit kuten eilen, aikoinaan, äsken esiintyvät lauseessa, jonka verbi on menneessä aikamuodossa tai jossa tilanne muuten on puhehetkeä varhempi (a). Edeltävään tai aiempaan tilanteeseen suhteuttavat adverbit aiemmin, ennalta, ennen, ensin, etukäteen, vanhastaan voivat esiintyä kaikkien tempusten yhteydessä (b).

(a)
Katsotaan nyt, mitä äijä on eilen kirjoittanut – –. (l) | – – koti on aurinkoinen ja tilava, vastikään kunnostettu. (ou)
(b)
Radio käytti ulkopuolisia esitelmöitsijöitä, joiden tekstit oli tarkastettava etukäteen. (A) | Se on minulle vanhastaan tuttua seutua. (l) | Olette vihdoin sopineet? (k)

Puhehetken jälkeistä tulevaa aikaa ilmaisevat adverbit kuten (yli)huomenna esiintyvät menemätöntä aikaa ilmaisevan tempuksen yhteydessä. Seuraavaa tai myöhempää tilannetta ilmaisevat adverbit kuten jälkikäteen, myöhemmin, vastedes eivät ole samalla lailla sidoksissa tempukseen. Myöhemmyyttä ilmaiseva sittemmin (’puheena olevan tilanteen jälkeen’) esiintyy lähinnä menneen ajan ilmauksissa.

(c)
Jälkeenpäin on selvinnyt, että useimmat Valan sotarunoista oli kirjoitettu ennen sotaa. (A) | – – tulen myöhemmin tarjoamaan myös novellikokoelmaani yhtiöllenne. (k) | Kunnanvaltuusto ehti pari kertaa tyrmätä hallirahoituksen, mutta sittemmin löydettiin yhteinen sävel. (l)

Aluksi, ensiksi, ensin, seuraavaksi, sitten ja lopuksi ovat myös tekstuaalisesti järjestäviä adverbeja, joita käytetään konnektiiveina. Sana sitten esiintyy lisäksi menneeseen suhteuttavana postpositiona: hetki ~ kauan sitten (» § 694 huom).

Adverbit heti, pian, äkkiä ovat joissakin yhteyksissä samanmerkityksisiä, esim. Tule äkkiä ~ heti ~ pian tänne, mutta kullakin on myös prototyyppinen käyttönsä:

(d)
Äkkiä hänen paras ystävänsä alkoi vajota. (k) ’yllättäen’ | Olimme näet saaneet tiedon, että suurtaistelu alkaisi pian. (k) ’jonkin ajan kuluttua’ | Heti kun kello ohitti tasatunnin, komensit ”vipinää äijä” – –. (k) ’samassa’ | Heti aamusta on aistittavissa lievää hermostumista. (E) ’aivan’

Adverbi samassa ilmaisee välitöntä peräkkäisyyttä: – – oikea etupyörä haukkasi lumikerrokseen ja samassa auton keula alkoi rahista tien kaidetta vasten (l).

Lähinnä puhehetkiviitteisiä ajankohdan adverbeja ovat nyt, nykyään, parhaillaan, tänään. Niitä käytetään etupäässä menemättömän tempuksen yhteydessä, mutta ne esiintyvät myös menneen ajan ilmauksissa osoittamassa, että näkökulma on menneisyydessä (e). Samanaikaisuutta ilmaisevat tempuksista riippumattomat adverbit samalla ja yhtaikaa (f).

(e)
Menemätön: Suomalainen teatteri tunnustetaan nykyisin tärkeäksi kulttuuritekijäksi. (A) | Onko meillä siis tätä nykyä puutetta sivistyneistöstä? (l) | Paraikaa voimassa oleva laki EU-parlamenttivaaleista on väliaikainen. (l) | Mennyt: [Panu näytti] äkkiä pelästyneeltä. Vasta nyt hän alkoi tajuta, mitä oikein oli tehnyt. (k)
(f)
[Kirjat] täydentävät toinen toisiaan ja panevat samalla lukijan omat ajatukset miettimään ja punnitsemaan luettua. (l) | Ihmiset kohtaavat fyysisesti, mutta henkisesti he eivät olekaan yhtaikaa läsnä – –. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Yleistä

Muuttamisjohdokset

Muuttumisjohdokset

Muuntelujohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Yleistä

Adverbien merkitystehtäviä

Paikan adverbit

Ajan adverbit

Tavan adverbit

Määrän adverbit ja partikkelit

Intensiteettisanat: melko, erityisen

Kommenttiadverbit ja ‑partikkelit

Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä

Adverbilauseke

Adverbi ja muut sanaluokat

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot