Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Fokus- ja asteikkopartikkelit > Yleistä > § 839 Mitä ovat fokus- ja asteikkopartikkelit?

§ 839 Mitä ovat fokus- ja asteikkopartikkelit?

Fokuspartikkelit nostavat lauseen jonkin osan fokukseen, jolloin ilmauksen muu osa sijoittuu taustaan. Fokuspartikkelia käytettäessä tarkastellaan fokusoitavan tarkoitteen tai asiaintilan lisäksi myös sen vaihtoehtoja. Sellaiset partikkelit kuin myös antavat ymmärtää, että vaihtoehtoja on eli että fokusoitu ei ole ainoa lajissaan. Tällaisia fokuspartikkeleita sanotaan inklusiivisiksi. Niihin sisältyvä implikaatio on siis ’jotain muutakin’. Sellaiset partikkelit kuin vain taas sulkevat muut vaihtoehdot pois; niitä sanotaan eksklusiivisiksi. Niiden implikaatio on vastaavasti ’ei muuta kuin’. Fokuspartikkelien ryhmät ilmenevät asetelmasta 135.

Asetelma 135: Fokuspartikkelien ryhmät
Eksklusiivisia Inklusiivisia
vain ~ vaan, ainoastaan, pelkästään, juuri, just, justiin(sa), jo, enää, vasta, edes, sentään, hädin tuskin, enintään, korkeintaan, itse myös(kin/kään), -kin/kAAn, vaikka(pa),
kans(sa), ja, ainakin, jopa, vieläpä, peräti, edes, vielä, etenkin/kään, vallankin/kaan, varsinkin/kaan, erityisesti, semminkin (kun), olletikin (kun)
 

Fokuspartikkeleita esiintyy yhtä lailla kirjoitetussa kuin puhutussa tekstissä; pelkästään puhutussa kielessä käytettäviä fokuspartikkeleita ovat kans(sa), ja sekä just(iin/sa). Eksklusiivisesta vain-partikkelista on puhutussa kielessä myös variantti vaan.

Vaikka fokuspartikkeli liittyy tiettyyn sanaan tai lausekkeeseen, se ei ole tähän määrityssuhteessa vaan liitynnäissuhteessa koko lauseeseen kuten muutkin lauseen- ja lausumansisäiset partikkelit (» § 870). Partikkelin fokukseen nostama osa voi käsittää minkä tahansa muun sanaluokan sanan paitsi toisen partikkelin, siis millaisen lausekkeen tahansa, ja sen vaikutusalassa voi myös olla koko lause. Fokuspartikkelilla on aina vaikutusala, mikä näkyy siitä, että osa lauseesta voi jäädä sen ulkopuolelle:

 
Inklusiivinen fokuspartikkeli: Unohdin sateenvarjoni myös eilen ~ eilenkin. [vaikutusalan ulkopuolella oleva osa: olen unohtanut sen muulloinkin] | Unohdin myös sateenvarjoni ~ sateenvarjonikin eilen. [unohdin jotain muutakin] | Myös minä ~ mikin unohdin sateenvarjoni eilen. [joku muukin unohti] | Minä myös unohdin sateenvarjoni [en ainoastaan rikkonut sitä] | Vesa käy harjoituksissa sunnuntaisin ms ~ kanssa.
 
Eksklusiivinen fokuspartikkeli: Vain äiti haluaa lapsen parasta. [muut eivät] | Olin siellä vain kahdeksaan. [en kauempaa] | Tällaista karvoitusta on juuri ~ nimenomaan gorilloilla. [ei välttämättä muilla kyseeseen tulevilla eläimillä] | Me pätkimme kaikki löysät pois, vain vitsi näytetään. (l)

Fokuspartikkelit ovat yleensä painottomampia kuin se elementti, johon ne liittyvät; poikkeuksen tekevät painolliset partikkelit ja, kans(sa) ja myös (» § 840). Fokuspartikkeli ei välttämättä sijaitse sen sanan tai lausekkeen edessä, jota se fokusoi, vaikka kirjoitetussa kielessä useimmiten näin onkin. Puheessa voidaan partikkelin fokusta osoittaa lisäksi prosodisesti (esimerkeissä tavun painokkuutta merkitty vokaalin alleviivauksella).

Fokuspartikkelit voivat asettaa vaihtoehdot asteikolle siten, että fokusoitava on asteikon ääripäässä. Esimerkiksi ainakin implikoi, että sanottu pätee fokusoituun mutta mahdollisesti muihinkin, jopa puolestaan, että fokusoitava on kyseisessä yhteydessä vaihtoehdoista vähiten todennäköinen. Tästä syystä fokuspartikkeleita on sanottu myös asteikkopartikkeleiksi. Tavallista on, että partikkelilla on sekä asteikkoa implikoivia että muita tulkintoja. Samalla tavoin kuin jopa, siis nostaen esiin asteikon ääripään, toimii tietyissä yhteyksissä liitepartikkeli ‑kin (a). Myös vain voi joskus asettaa fokusoitavansa asteikolle (b).

(a)
Valaan laulu saattaa kestää puolikin tuntia ja konsertti venyä monen tunnin mittaiseksi. (L)
Lääkäri: Minkälaisia toimintoja se haittaa sulla.
Potilas: No? ↑vaikka ny esimerkiks nukahtamista illalla ku sitä rupee särkee.
Lääkäri: Onks se ihan leposärkyäkin sitte. (P)
(b)
Se oli niin käsittämätöntä että sitä ei oikeastaan tiennyt, vain arveli näin olevan. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Yleistä

Moniosaiset predikaatit

Verbit ja subjektin laatu

Intransitiivisuus ja transitiivisuus

Lause- tai infinitiivitäydennyksen saavat verbit

Adverbiaalitäydennykset muoteissa ja verbin valenssissa

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot