Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Partikkelit ja muut pikkusanat > Partikkelien alakategoriat > § 796 Partikkelien monikäyttöisyydestä

§ 796 Partikkelien monikäyttöisyydestä

Partikkeliryhmien rajat eivät ole jyrkät, ja eräät partikkelit voivat esiintyä useammassa tehtävässä. Esimerkiksi no esiintyy yksin dialogipartikkelina (» § 1051) ja toisaalta vuoron tai lausuman alussa lausumapartikkelina (» § 808). Alkuasemaisuus ei myöskään ole kaikkien konjunktioiden tapauksessa ehdotonta (» § 818).

Lausumapartikkelien kuten no tai ja tavallisin paikka on vuoron tai lausuman alussa; alkuasemaisia voivat olla myös dialogipartikkelit joo ja nii(n):

(a)
S: No mitäs ↑sä,
A: Noh (.) mitäs minä mä tässä ota vähä kuppia mu serkun kanssa ja hah eile oltii tota kans vähä juhlimassa Marjan kanssa jah,
S: Joojoo no se o iha kiva.
A: Nii, nii, ja sit huomenna mennään tota niin nii (.) kattoo Kalevalaa se on tuola suurella näyttämöllä ja semmosta,
S: Joo no sithän sull on iha riittävästi ohjelmaa – –. (p)

Liikkuvista, aina vuoron ja lausuman sisällä esiintyvistä partikkeleista ovat seuraavassa esimerkkeinä koko lausumaa modifioivat sävypartikkelit (b) sekä fokuspartikkelit (c–d).

(b)
A: Toivotaa parasta
S: Kyllähän ne nyt yleensä läpi menee ei siinä,
A: Nii, saa sit nähä mikä on tulos
S: haahhaaah
A: että istuttaako uusinnassa
S: ↑No (.) ei se nyt nii. (p)
(c)
No mä meni aamulla sinne harjottelukoululle ja mä vaa haukottelin koko ensimmäisen tunni, (p)
(d)
↑No mut tuo kuulostaa ainaki hyvältä. (p)

Intensiteettisanat kuten kovin tai erittäin, ovat monessa suhteessa lähellä adverbeja; toisin kuin partikkelit yleensä, intensiteettisanat liittyvät vain tietyn sanaluokan sanoihin, joita ne määrittävät. Niinpä tätä ryhmää käsitelläänkin pääosin adverbeja koskevassa luvussa. Osa intensifioijista on selvästi partikkelistuneita (esim. aika, ihan), ja niitä käsitellään tässä luvussa (» § 855).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Yleistä

Moniosaiset predikaatit

Verbit ja subjektin laatu

Intransitiivisuus ja transitiivisuus

Lause- tai infinitiivitäydennyksen saavat verbit

Adverbiaalitäydennykset muoteissa ja verbin valenssissa

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot