Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Sävypartikkelit > Itsenäiset sävypartikkelit > Partikkeliryhmästä toiseen: vaan ja ihan > § 828 Käykää istumaan vaan, voit pestä ne kädet ihan

§ 828 Käykää istumaan vaan, voit pestä ne kädet ihan

Fokuspartikkelina vain on eksklusiivinen: se tarkoittaa ’ei mikään ~ kukaan muu kuin’ (» § 844). Pitkävokaalinen vaan on korrektiivisen suhteen konjunktio (» § 1105), joka esiintyy yhdysrakenteissa tyyppiä En juossut vaan kävelin. Puhutussa kielessä nämä partikkelit voivat langeta äänteellisesti yhteen. Sävypartikkeli vaan ~ vain motivoituu semanttisesti fokuspartikkelin vain asteikkotulkinnasta. Se tuo lausumaan vähättelyn sävyn. Toimintoja, joissa tämä sävypartikkeli esiintyy, ovat erilaiset kehotukset ja rituaalistuneet lausumat sekä pyyntöjen ja ehdotusten perustelut. Direktiiviin partikkeli vaan tuo toisaalta vähättelevän, toisalta permissiivisen, ’sallimisen’ sävyn:

 
Minä olin kyllä tässä ensin, anteeks vaan. | Mä vaan ajattelin, että olis mukava lähteä yhdessä. | Lääkäri: Joo käykää istumaan vaan. (P) | Potilas: Kiitos vaa sitte sulle. (P)

Intensiteettipartikkelina ihan esiintyy sen sanan edessä, jota se määrittää: ihan kiva, ihan lähellä, ihan itki. Sävypartikkelina ihan voi esiintyä missä kohden lausumaa hyvänsä ilman, että se liittyisi mihinkään tiettyyn sanaan tai lausekkeeseen. Merkitys ’pelkkä’ on vielä lähellä intensifioivaa käyttöä:

 
A: Mikä sen vaimo on?
B: Se on ihan vaan sihteeri. (P)

Muualla lausumassa sijaitsevan partikkelin lausumaan tuoma sävy on vaikeasti täsmennettävissä. Sitä käytetään yhtä hyvin kysymyksissä, väitteissä kuin kehotuksissakin, ja sitä esiintyy etenkin asiakkaalle puhuttaessa.

[Lääkäri]: ↑Täs on ihan, – – ohjeita mitä, ja ihan oh- tämmösiä esimerkkejä että miten syödään ja – –. (P) | Mut että siin on ihan teille nyt kirjallisena niitä ohjeita että, – –. (P) | [Terveydenhoitaja äidille]: Tuntuuko mukavalta ihan sitte. (P) | [Puhelinmyyjä]: Ihan lähtisit tukemaan tätä luonnonsuojelua. (P; Erkkilä 1989)
Lapsi: Äiti anna mulle paperia.
Äiti: Sä voit pestä ne kädet ihan. (P)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Yleistä

Moniosaiset predikaatit

Verbit ja subjektin laatu

Intransitiivisuus ja transitiivisuus

Lause- tai infinitiivitäydennyksen saavat verbit

Adverbiaalitäydennykset muoteissa ja verbin valenssissa

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot