Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Vieruspari ja sekvenssi > Direktiivit ja niiden vastaanotto > § 1217 Direktiivin muodon vaikutus vastaukseen

§ 1217 Direktiivin muodon vaikutus vastaukseen

Vastauksen muotoon vaikuttaa osaltaan direktiivin kieliopillinen muoto. Interrogatiivimuotoiseen direktiiviin vastaus on samantyyppinen kuin aitoon kysymykseenkin, siis esim. joo-partikkeli (a). Imperatiiviin vastataan tyypillisesti partikkelilla (b, alin rivi; myös » § 1216 esimerkki c). Deklaratiivimuotoisen direktiivin voi ottaa vastaan kuten uutisen (b–c). Monikon 1. persoonan sisältävä direktiivi toimii ehdotuksena, jonka odotuksenmukainen jälkijäsen on ehdotukseen suostuminen (d).

(a)
Asiakas: Joo   [otatk sä kopion siitä.
Virkailija:   [Tämä palkkakuitti.
Virkailija: Joo niin sä saat tän (.) takasis sitte,
 [käy kopioimassa]
Virkailija: Noin, – – (P; Kuusisto 2001: 42)
(b)
Asiakas: Mä tarvisin tämmösiä lomakkeita ku vanhempainetuuskaavake,
Virkailija: Jaha, (.) yks kappale,
Asiakas: No anna vaikka pari.
Virkailija: M, (P; Kuusisto 2001: 50)
(c)
Lääkäri: Jonkin verran pitää liikkua.
Potilas: Aha. (P; Sorjonen 2001a)
(d)
V: Mutta palataa varmaa tossa myöhemmi asiaan.
S: Kyllä vain, (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

Yleistä

Kysymys–vastaus-vieruspari

Kannanottojen muodostama vieruspari

Direktiivit ja niiden vastaanotto

Vierusparin lavennus

Lopetukset ja hyvästelyt

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot