Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Vieruspari ja sekvenssi > Direktiivit ja niiden vastaanotto > § 1217 Direktiivin muodon vaikutus vastaukseen

§ 1217 Direktiivin muodon vaikutus vastaukseen

Vastauksen muotoon vaikuttaa osaltaan direktiivin kieliopillinen muoto. Interrogatiivimuotoiseen direktiiviin vastaus on samantyyppinen kuin aitoon kysymykseenkin, siis esim. joo-partikkeli (a). Imperatiiviin vastataan tyypillisesti partikkelilla (b, alin rivi; myös » § 1216 esimerkki c). Deklaratiivimuotoisen direktiivin voi ottaa vastaan kuten uutisen (b–c). Monikon 1. persoonan sisältävä direktiivi toimii ehdotuksena, jonka odotuksenmukainen jälkijäsen on ehdotukseen suostuminen (d).

(a)
Asiakas: Joo   [otatk sä kopion siitä.
Virkailija:   [Tämä palkkakuitti.
Virkailija: Joo niin sä saat tän (.) takasis sitte,
 [käy kopioimassa]
Virkailija: Noin, – – (P; Kuusisto 2001: 42)
(b)
Asiakas: Mä tarvisin tämmösiä lomakkeita ku vanhempainetuuskaavake,
Virkailija: Jaha, (.) yks kappale,
Asiakas: No anna vaikka pari.
Virkailija: M, (P; Kuusisto 2001: 50)
(c)
Lääkäri: Jonkin verran pitää liikkua.
Potilas: Aha. (P; Sorjonen 2001a)
(d)
V: Mutta palataa varmaa tossa myöhemmi asiaan.
S: Kyllä vain, (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

Yleistä

Kysymys–vastaus-vieruspari

Kannanottojen muodostama vieruspari

Direktiivit ja niiden vastaanotto

Vierusparin lavennus

Lopetukset ja hyvästelyt

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot