Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana > Lause lauseen jäsenenä > Lause adverbiaalitäydennyksenä > § 1156 Vaihtelua: Olet oikeassa (siinä), että...

§ 1156 Vaihtelua: Olet oikeassa (siinä), että...

Paljas että- tai kysymyslause on mahdollinen silloinkin, kun predikaatti edellyttää adessiivi- tai allatiivisijaista adverbiaalia. Tukipronomini on kuitenkin välttämätön kohteen sekä konkreettisen välineen tai keinon merkityksessä (a). Muutoinkin se on tavallisempi vaihtoehto, vaikkeikaan pakollinen (b).

(a)
Mitään ei mahda sille, että kaappien availussa on juoruilun ilkeä maku. (l) | Olen avoin sille, että joku ratkaisu täytyisi kehitellä. (l) | – – länsimaiden päättäväisyyttä Ruandassa testataan nyt sillä, laittavatko ne pystyyn yhtä massiivisen avustusoperaation kuin esimerkiksi Berliinin ilmasilta aikoinaan vaati. (l) | – – oopperajuhlien yllättävin keskustelun aihe oli raha. Menestystä ja tasoa mitattiin sillä, tuliko rahaa vai ei. (l)
(b)
Major voi ylpeillä, että Britannian talous on paremmassa jamassa. (L) | vrt. Tuskinpa moni teatteriseurue voi ylpeillä sillä, että on onnistunut miellyttämään jokaista yleisössä ollutta, – –. (E) | Useimmissa tapauksissa ei ole suurta merkitystä, mitä indeksiä käytämme. (l) | vrt. Ei minulle ole merkitystä sillä, onko päähenkilö tyttö vai poika, – –. (l) | Ei ole väliä, pääseekö pelin heti läpi. (l)

Tukipronominin tehtävässä toimivat myös sellaiset pronominin sisältävät ilmaukset kuin siinä, sen suhteen, siihen nähden ja siltä kannalta (c); pronomini ei kuitenkaan ole välttämätön (d). Siinä esiintyy myös jos- ja kun-lauseiden yhteydessä (e).

(c)
Kysyjä saattaa olla oikeassa siinä, että keskioluen tuonti urheilukilpailuihin johtaa yleisökatoon. (a) | Olemme edelleen epäileväisiä sen suhteen, haluavatko serbit noudattaa tekemiään sopimuksia – –. (l) | Washington on myös epänormaali siltä kannalta että sillä ei ole kaupunkina täyttä itsehallintoa. (l)
(d)
Olenko nyt oikeassa, että haluatte pitää nauhan? (TV) | Olemme onnekkaita, että Jemina on ollut terve. (l) | Lisäksi ovipuhelimien takana asuvien pitäisi hänen mielestään olla tarkkana, kenelle oven avaa. (l)
(e)
Jotain liikuttavaa on siinä, kun naiset ravintoloiden eteisessä vaihtavat jalkaansa tanssikengät. (k) | Ainoat pienet ongelmat ovat siinä, jos lasten vanhemmat haluavat paikan juuri tietystä kaupunginosasta – –. (l)

Ablatiivirektioisten verbien kuten tuntua, välttyä kanssa tukipronomini on että-lauseen yhteydessä tavallinen (f); harvemmin lause on paljas (g) (kuin-ilmauksista » § 1172).

(f)
Ja nyt tuntuu siltä, että on pakko jatkaa, – –. (l) | Nyt näyttää siltä ettei sotaa tule. (k) | Kun puhelinkeskustelussa antaa lausuntoja, ei voi välttyä siltä, etteikö jotakin väärinkäsityksiä syntyisi. (l)
(g)
Jos sitten tuntuu, ettei jaksa, kannattaa pitää rästiin jääneitä lomapäiviä – –. (l) | Nyt kuitenkin vaikuttaa, että lääkkeellä ja hoidolla ei ole enää vaikutusta, – –. (E) | Minusta näyttää, että sinusta on tulossa juoppo. (k)

Huom. Kommunikaatiota ilmaisevien verbien yhteydessä käytetään paitsi elatiivisijaista adverbiaalitäydennystä (Varoitin häntä siitä että…) myös paljasta referoivaa että-lausetta: Konferenssi varoitti heitä, että hyökkäys Gorazdea vastaan johtaisi maailman ”päättäväiseen ja huomattavaan” reaktioon (l) (» § 483484).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Yleistä

Adverbien merkitystehtäviä

Paikan adverbit

Ajan adverbit

Tavan adverbit

Määrän adverbit ja partikkelit

Intensiteettisanat: melko, erityisen

Kommenttiadverbit ja ‑partikkelit

Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä

Adverbilauseke

Adverbi ja muut sanaluokat

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Yleistä

Lause lauseen jäsenenä

Että-lause adjektiivin ja adverbin yhteydessä

Että- ja kysymyslause substantiivin määritteinä

Relatiivilauseet

Kuin-rakenteet

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot