Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Substantiivilauseke > Genetiivimääritteet > Genetiivimääritteiden ja muiden määritteiden suhde > § 581 Adjektiivimäärite vs. genetiivimäärite

§ 581 Adjektiivimäärite vs. genetiivimäärite

Adjektiivi- ja genetiivimääritteiden keskinäinen järjestys on eräiden määritetyyppien tapauksessa kiinteä, toisissa esiintyy vaihtelua. Paikallista tai ajallista kuuluvuutta ilmaiseva genetiivimäärite on usein adjektiivin edellä ikään kuin lausekkeen kehyksenä. Päinvastainenkin järjestys on tosin mahdollinen: pitkässä Lapin yössä.

(a)
Komisario Palmu ratkoi murhia Helsingin idyllisissä hienostokaupunginosissa. (l) | Tunturien armottomat kasvot (l) | Lapin pitkässä yössäkin (l) | – – Mykkänen makasi silmät kiinni aamun harmaassa viimassa. (k)

Yksilöivien adjektiivien (ainoa, superlatiivit ja järjestysluvut » § 608) tavallisin paikka on possessiivi-, subjekti- ja objektigenetiivien jäljessä (b), mutta ne saattavat esiintyä näiden edelläkin (c) (» § 583).

(b)
maailman ainoa todellinen supervalta (l) | Hietalahden kirpputori on ns. se Suomen ainoa oikea. (l) | [Tirlittan-palkinto] on kirjailijoiden oman ammattikunnan huomattavin tunnustus suomalaisille lasten- ja nuortenkirjailijoille. (l) | Suomen ensimmäinen kansainvälinen naisjohtajainstituutti (l)
(c)
Kiinteistövälitysliike Bernard Thorpe and Partners on järjestänyt kolme arvonimihuutokauppaa. – – Viimeisessä Thorpen huutokaupassa yksi Essexin titteli nousi 125000 markkaan. (l) | [puhe on viikinkiajan eri kaupungeista, mm. Hedebystä:] Suurin viikinkivallan kaupunki oli kuitenkin Jorvik. (l)

Muiden adjektiivien tyypillinen paikka on genetiivimääritteen jäljessä, esim. maajoukkueen pitkä hyökkääjä (d). Päinvastaisessa järjestyksessä, jossa adjektiivi määrittää genetiivin ja edussanan kokonaisuutta, voi adjektiivin kuvaama piirre olla ilmauksen tematiikan tai merkityksen kannalta korosteisemmassa asemassa: pitkä maajoukkueen hyökkääjä (e).

(d)
[Ylen [entinen pääjohtaja]] Sakari Kiuru toivoi maanantaisessa kolumnissaan, että – –. (l) | Suomen maajoukkueen 207-senttinen keskushyökkääjä (l) | AKT:n legendaarinen puheenjohtaja Risto Kuisma (l) | – – kestin pari päivää – – vaippojen huumaavaa löyhkää – –. (k) | – – oluen varsinainen teollinen valmistus (l) | Minua kiinnostaa myös elokuvien tekninen toteutus. (l)
(e)
[Entinen [Ylen pääjohtaja]] Sakari Kiuru (sd) liittyi eilen Demariin kirjoittamassaan kolumnissa niihin, jotka – –. (l) | Nyt nautin taas tästä touhusta, sanoi helpottunut Suomen maajoukkueen konkari Ari-Pekka Nikkola. (l) | Viinissä on voimakas mustaherukan tuoksu, – –. (L) | – – kaukonäköisimmät hyväksyvät japanilaiset partnereikseen ja eurooppalainen auton valmistus saa uutta verta. (l)

Rakenteeltaan ryhmän (e) kaltaisia ovat tapaukset, joissa adjektiivimäärite edeltää genetiivialkuista yhdyssanaa: hirveä hienhaju, jännittävä Kiinan-matka (yhdyssanaksi kiteytymisestä » § 399, 402).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Yleistä

Hakukysymykset

Vaihtoehtokysymykset

Alisteiset kysymyslauseet

Retoriset kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot