Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Taivutus > Taivutustyypit > Nominit > Nominien määriä eri taivutustyypeissä > § 69 Yleisyyttä osoittavia lukumääriä

§ 69 Yleisyyttä osoittavia lukumääriä

Nomineja on sanakirjalekseemeissä enemmän kuin verbejä (» § 76). Valtaosa niistä on kaksi- tai kolmitavuisia, ja niiden yksikön nominatiivi loppuu vokaaliin tai johonkin dentaalisista konsonanteista n, s, t, l tai r. Läheskään kaikkien tyyppien lekseemimäärä ei ilmene sanakirjoista, joissa on tapana luetella vain vakiintunutta sanastoa. Hakusanoina ei näin ollen ole produktiivisia partisiippeja eikä komparatiivi- ja superlatiivimuotoja. Asetelmasta 31 ilmenevät erityyppisten nominien määrät Suomen kielen perussanakirjassa.

Asetelma 31: Nominien taivutustyyppien lekseemimäärät Perussanakirjassa
  V-loppuiset VV-loppuiset
Yksi-
varta-
loiset
O, U teko 1774, palvelu 1183, laatikko 268 VV, Vi maa, voi, tiistai 59, vapaa 39, essee 46, fondue 30
i : i takki 4702, paperi 1180 UO, ie työ, tie 6
i : e kivi 118 iA, UA, eA miniä, saippua, idea 407
e : e nalle 101 iO, eO valtio, video 481
A kukka 2265, silta 1156, tutkija 1112, suurempi 19 eA tärkeä, pullea 169
    Yht. yli 13900 kpl   Yht. yli 1200 kpl
  Vokaalivartalon lopussa V Vokaalivartalon lopussa VV
Kaksi-
varta-
loiset
e nainen 4112, rikos 2665, avain 336, jäsen 74, uutuus 2464, neljäs 15 ee tuote 820, väsynyt 45
i : e vesi 22, kieli 31, lohi 10, uni 8, toimi 8 VV varas, raitis 445
A mauton 562, suurin 10    
    Yht. yli 10300 kpl   Yht. yli 1300 kpl

Suurin ryhmä sanakirjassa ovat vokaalivartaloiset nominit, joiden vartalon lopussa on yksinäisvokaali: tämän ryhmän sanakirjalekseemejä on yli 13 000. Näistä erityisesti i-vartaloihin tulee koko ajan lisää lainasanoja, esim. disketti, faksi, cd-rom, doping (» § 151), ja tyypin mukaan taipuvat myös useimmat konsonanttiloppuiset vierasperäiset erisnimet, esim. Fred : Fredin, Göteborg : Göteborgin. Lyhytvokaalista vartalotyyppiä edustavat myös sellaiset produktiiviset johdostyypit kuin komparatiivit, tekijännimet (jA-johdokset), VA-partisiipit ja agenttipartisiipit.

Myös kaksivartaloisia nomineja, joiden vokaalivartalo päättyy lyhyeen vokaaliin, on paljon: sanakirjalekseemeinä runsaat 10 000. Näihin kuuluvat mm. nen-loppuiset nominit (positiivinen, hampurilainen), karitiiviadjektiivit ja kieltopartisiipit, ominaisuudennimet (uutuus, nopeus) sekä sanojen rikos, vastaus tavoin taipuvat teonnimet. Vaikka i : e-vaihtelua sisältäviä kaksivartaloisia nomineja (kuten vesi) on useita eri tyyppejä, sanakirjalekseemejä on vain vähän.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yleistä

Adverbijohdokset

Taivutusmuotoiset adverbit

Muita adverbiryhmiä

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot