Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbit > Adverbien merkitystehtäviä > Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä > § 669 Muita pronominiperäisiä adverbeja: missä, jolloin, muualla

§ 669 Muita pronominiperäisiä adverbeja: missä, jolloin, muualla

Interrogatiivisilla adverbeilla missä, mistä, mihin, minne, milloin, koska, miksi, miten, kuinka aloitetaan paikkaa, aikaa, tapaa, astetta tai syytä koskeva hakukysymys (» § 734):

 
Mitä oli tapahtunut? Miksi minä olin täällä? Ja missä olivat Stan ja Michel? (k) | Joku sai viimassa untakin ja moni mietti asioita ja jokainen sitä, milloin komppania saapuisi ja miten niillä meni juuri nyt… (k) | Testaa, kuinka hyvin tunnet oman kehosi ja sen toiminnan! (E) | Koskahan täällä Turussa sataisi seuraavan kerran? (k)

Relatiivinen proadverbi jolloin (» § 1124) aloittaa temporaalista ja jonne lokatiivista lausetta. Myös päätelmissä esiintyvä joten(ka) on lauseenalkuinen.

 
Miehellä on paljon omaisuutta, joten voi kysyä, onko se osittain tai kokonaan kertynyt riistämällä toisilta. (k)

Pronominivartaloisia ovat lisäksi lokatiiviset muualla, toisaalla, kaikkialla, temporaalinen muulloin sekä tapaa ilmaisevat samoin, samaten ~ samoiten, toisin ja muutoin(kin). Ne voivat saada määritteen.

 
– – ilo ja onni liikkuivat aivan muualla – –. (k) | Irjan suu oli päästänyt ääntä, jollaista Julia ei koskaan muulloin kuullut (k) | Nyt painopiste on jo hiukan toisaalla kuin 90-luvun ankarina alkuvuosina. (l) | Heidän oli vaikeaa kuvitella, että asia voisi olla jotenkin toisin. (E) | Housut olivat valkeassa maalissa, samoin pusero. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Yleistä

Adverbien merkitystehtäviä

Paikan adverbit

Ajan adverbit

Tavan adverbit

Määrän adverbit ja partikkelit

Intensiteettisanat: melko, erityisen

Kommenttiadverbit ja ‑partikkelit

Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä

Adverbilauseke

Adverbi ja muut sanaluokat

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Direktiivin käsitteestä

Imperatiivi- eli käskylause

Muut verbialkuiset direktiivit

Jussiivi

Deonttiset ja performatiiviset ilmaukset direktiiveinä

Direktiivit ja partikkelit

Finiittiverbittömät direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot