Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Referointi > Referointi ja deiksis > Referaatin tempus > Kerronta pluskvamperfektissä > § 1473 Esimerkkejä referaatin tempusvalinnan merkityksistä

§ 1473 Esimerkkejä referaatin tempusvalinnan merkityksistä

Kun kerronnan ja johtolauseen aikamuotona on pluskvamperfekti, kyse on jo kerronnassa toisen käden tiedosta. Referaatissa ovat tällöin kaikki aikamuotovaihtoehdot mahdollisia. Referaatin imperfekti ilmaisee samanaikaisuutta johtolauseen ilmaiseman ajankohdan kanssa (a). Aivan kuten imperfektikerronnassakin (» § 1472 esimerkit c–d), referaatissa oleva preesens voi ilmaista joko pysyvää tilaa (b) tai sitten joko indikatiivin tai konditionaalin preesensiä on käytetty tulevaan aikaan viittaamassa (c).

(a)
Imperfekti samanaikaista: Julia oli joutunut lainaamaan lahjaa varten Harrilta rahaa, ja lainatessaan hän oli sanonut ettei tiennyt milloin voisi maksaa takaisin. (k) | Sen hän oli sanonut Hanhivaaralle kerran, samalla kun oli sanonut, että ei yleensä sanonut samaa asiaa monta kertaa. (k) | Nurmijärven kunnanjohtaja oli sanonut erottamiskahveilla, että ikä ratkaisi erotettujen virkamiesten kohtalon. Potkitut ovat kaikki 40–60-vuotiaita. (l)
(b)
Preesens pysyvää tilaa: Valtuuskunta lähti pian sen jälkeen kun Ranskan presidentti Jacques Chirac oli sanonut, että Ranskan päätös jatkaa ydinkokeita on todella pysyvä. (l) | Lasse oli sanonut yöllä, ettei todellinen rakkaus tarvitse suuria sanoja eikä ihmeellisiä eleitä. (k)
(c)
Indikatiivin tai konditionaalin preesens tulevaa: Lääkäri oli sanonut, että hän tulee myös. (k) | Rehn itse oli jo edellisenä päivänä sanonut perheelleen, ettei pety, vaikkei voittaisikaan: – –. (l) | ”Hallituksen edustaja oli sanonut, että Muge ei palaisi kokouksesta elävänä”, Kenian anglikaanisen kirkon sihteeri John Kago sanoi torstaina. (l)

Johtoilmauksen ajankohtaan nähden aiempaa tapahtumaa osoittaa referaatissa pluskvamperfekti; se vastaa aiemman puhetilanteen imperfektiä tai perfektiä:

(d)
Molemmissa pluskvamperfekti: Se oli sanonut jo ovelta, että oli vain tullut katsomaan, kuinka kipeä jalka voi. (k) | Maire oli sanonut, että aivan varmasti Hanhivaara oli joskus nähnyt kuvan Hilkka Sainiosta, – –. (k) | Mies oli kolmissakymmenissä, ja Molla oli kertonut että tämä oli tullut Suomeen vaimonsa perässä. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Yleistä

Referointi osana kertojan tekstiä

Referointi ja deiksis

Johtolause ja muut johtoilmaukset

Referointi keskustelun osana

Kuulopuhe ja toisen käden tieto

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot