Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Relatiivipronominit > Proadjektiivi jollainen, millainen > § 739 Kirja, jonka ~ jollaisen haluaisin lukea

§ 739 Kirja, jonka ~ jollaisen haluaisin lukea

Relatiivinen proadjektiivi osoittaa, että pronomini ja korrelaatti samastuvat ominaisuuksiltaan mutta eivät tarkoitteeltaan. Korrelaatti voi ensinnäkin ilmaista tyypin ja proadjektiivi esiintymän (a). Tällaisissa tapauksissa pronominit joka ja mikä edellyttävät samatarkoitteisuutta.

(a)
Kirjoitin vain kirjan, jollaisen halusin itse lukea. (l) ≠ Kirjoitin kirjan, jonka halusin itse lukea. | Häntä ilahdutti erityisesti ajeluun osallistunut Volvo BV 544, jollaisen hän itse oli omistanut 50-luvulla. (l) ≠ Häntä ilahdutti Volvo BV 544, jonka hän itse oli omistanut.

Korrelaatti ja pronomini voivat erota numerukseltaan, kun toinen tarkoittaa joukkoa ja toinen sen jäsentä (b, c). Toinen voi olla predikoiva ja toinen ei (c). Ryhmän (d) esimerkeissä korrelaatti on geneerinen ja proadjektiivi muulla tavoin epäspesifinen (» § 1406). Näissä tapauksissa käy useimmiten myös pronomini joka tai mikä.

(b)
Amurin työläismuseon puuleluista oli malliksi tuotu pieniä hyrriä, jollaisen sai matkaansa kahdeksalla markalla. (l) | Sisäministeriön mukaan kyseessä on perinteiseen ketjukirjeeseen rinnastettava ketjukirje, jollaiset ovat rahankeräyslain nojalla kiellettyjä. (l)
(c)
Limalevää on yleisimmin ruskeissa humuspitoisissa vesissä, jollainen Alasjärvi juuri on. (l)
(d)
Loput hongkongilaiset pärjäävät toistaiseksi hakulaitteella, jollainen on joka kuudennella asukkaalla. (l) | Esimerkiksi viiksisiippa, jollainen hyvinkin voi asettua taloksi pönttöön Keski-Suomessa, painaa vain viitisen grammaa. (l)

Lisäksi proadjektiivia käytetään, kun korrelaatissa on proadjektiivi sellainen, joko predikoivassa tehtävässä (e) tai substantiivin määritteenä (f). Tällöin myös joka tai mikä olisi mahdollinen.

(e)
Kirjailija antaa lukijalle ajattelemisen aihetta: onko todellisuus sellainen millaisena me sen näemme? (l) | Entistäminen on jo haastavampaa: esine pyritään saamaan sellaiseksi, jollaiseksi se alunperin tehtiin, – –. (l)
(f)
Brasilialaiset joutuvat ottelussa sellaisiin ongelmiin, millaisia he eivät toistaiseksi ole tässä turnauksessa kokeneetkaan, Sacchi lupasi. (l) | Itse asiassa hän oli juuri sellainen ihminen, jollaiseksi moni itsensä mielellään kuvittelee. (l)

Toisin kuin demonstratiiviset ja interrogatiiviset proadjektiivit (» § 725), relatiiviset proadjektiivit jollainen ja millainen esiintyvät vain harvoin substantiivin määritteenä (g).

(g)
Virolaisen esitys on vakavailmeinen, tosikkomainen uhkailu, jollaista sanomaa kaiutellaan meilläkin vähän väliä. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot