Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Relatiivipronominit > Proadjektiivi jollainen, millainen > § 739 Kirja, jonka ~ jollaisen haluaisin lukea

§ 739 Kirja, jonka ~ jollaisen haluaisin lukea

Relatiivinen proadjektiivi osoittaa, että pronomini ja korrelaatti samastuvat ominaisuuksiltaan mutta eivät tarkoitteeltaan. Korrelaatti voi ensinnäkin ilmaista tyypin ja proadjektiivi esiintymän (a). Tällaisissa tapauksissa pronominit joka ja mikä edellyttävät samatarkoitteisuutta.

(a)
Kirjoitin vain kirjan, jollaisen halusin itse lukea. (l) ≠ Kirjoitin kirjan, jonka halusin itse lukea. | Häntä ilahdutti erityisesti ajeluun osallistunut Volvo BV 544, jollaisen hän itse oli omistanut 50-luvulla. (l) ≠ Häntä ilahdutti Volvo BV 544, jonka hän itse oli omistanut.

Korrelaatti ja pronomini voivat erota numerukseltaan, kun toinen tarkoittaa joukkoa ja toinen sen jäsentä (b, c). Toinen voi olla predikoiva ja toinen ei (c). Ryhmän (d) esimerkeissä korrelaatti on geneerinen ja proadjektiivi muulla tavoin epäspesifinen (» § 1406). Näissä tapauksissa käy useimmiten myös pronomini joka tai mikä.

(b)
Amurin työläismuseon puuleluista oli malliksi tuotu pieniä hyrriä, jollaisen sai matkaansa kahdeksalla markalla. (l) | Sisäministeriön mukaan kyseessä on perinteiseen ketjukirjeeseen rinnastettava ketjukirje, jollaiset ovat rahankeräyslain nojalla kiellettyjä. (l)
(c)
Limalevää on yleisimmin ruskeissa humuspitoisissa vesissä, jollainen Alasjärvi juuri on. (l)
(d)
Loput hongkongilaiset pärjäävät toistaiseksi hakulaitteella, jollainen on joka kuudennella asukkaalla. (l) | Esimerkiksi viiksisiippa, jollainen hyvinkin voi asettua taloksi pönttöön Keski-Suomessa, painaa vain viitisen grammaa. (l)

Lisäksi proadjektiivia käytetään, kun korrelaatissa on proadjektiivi sellainen, joko predikoivassa tehtävässä (e) tai substantiivin määritteenä (f). Tällöin myös joka tai mikä olisi mahdollinen.

(e)
Kirjailija antaa lukijalle ajattelemisen aihetta: onko todellisuus sellainen millaisena me sen näemme? (l) | Entistäminen on jo haastavampaa: esine pyritään saamaan sellaiseksi, jollaiseksi se alunperin tehtiin, – –. (l)
(f)
Brasilialaiset joutuvat ottelussa sellaisiin ongelmiin, millaisia he eivät toistaiseksi ole tässä turnauksessa kokeneetkaan, Sacchi lupasi. (l) | Itse asiassa hän oli juuri sellainen ihminen, jollaiseksi moni itsensä mielellään kuvittelee. (l)

Toisin kuin demonstratiiviset ja interrogatiiviset proadjektiivit (» § 725), relatiiviset proadjektiivit jollainen ja millainen esiintyvät vain harvoin substantiivin määritteenä (g).

(g)
Virolaisen esitys on vakavailmeinen, tosikkomainen uhkailu, jollaista sanomaa kaiutellaan meilläkin vähän väliä. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot