Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Sävypartikkelit > Kliittiset sävypartikkelit ‑hAn, ‑pA, ‑s > Liitepartikkeli ‑hAn > § 831 -hAn direktiiveissä

§ 831 -hAn direktiiveissä

Liitepartikkeliton verbialkuinen passiivilause saa preesensmuotoisena monikon 1. persoonan imperatiivin tulkinnan: Lähdetään kotiin (» § 1654). Silloin kun passiivimuotoiseen lausumaan liittyy hAn-partikkeli, lausumaa käytetään mm. pyyntönä tai ehdotuksena (a).

(a)
Kun tuntuu että puheenaiheet alkavat loppua, äiti sanoo että voidaanhan sitten lähteä sinne kauppaan. (k) | Haluankin nyt tällä kirjoituksellani pyytää ML:lta vilpittömästi anteeksi, että loukkasin hänen luovuttamatonta oikeuttaan puhua oppositiossa vapaasti. Rajansa minunkin röyhkeydelläni. Ollaanhan kavereita taas. (l)

Imperatiivilauseissa ‑hAn saa aikaan tulkinnan, että asia ei ole puhuteltavalle uusi tai odottamaton, vaan tämä on varautunut puheenaolevaan toimintaan joka tapauksessa. Tästä seuraa, että direktiivi tulkitaan usein lievemmin, ehdotuksen luonteiseksi (b). Sävy on kuitenkin päinvastainen uhkauksena käytettävässä ilmauksessa Odotahan vain tai moitteiden yhteydessä esiintyvässä kiteymässä Kuulkaahan nyt (» § 1672).

(b)
Tytöt – tulkaahan tervehtimään. (k) | Sanokaahan kotona terveisiä Hyvösen Hasselta. (k) | Älkäähän nyt, lääkäri hiukan kumartuu Meerin puoleen. (k) | Kerran se tuli moottorilla tuolta alhaalta, olin könkään päässä ja sanoin, että tuuhan kahville, oot jo niin väsyksissä. (l) | Pitäkäähän varanne, etteivät omat rakkaat lapsenne käänny joskus teitä vastaan, – –. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot