Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Konditionaaliset suhteet > Ehto, relevanssi, varaus: jos, mikäli, ellei, jollei > § 1136 Ehtolauseiden tulkintoja ja niitä tukevia aineksia

§ 1136 Ehtolauseiden tulkintoja ja niitä tukevia aineksia

Jos- ja mikäli-lauseet esiintyvät useimmiten yhdyslauseen etujäsenenä, ellei- ja jollei-lauseet taas tyypillisesti jälkijäsenenä (» § 1113 taulukko 9).

(a)
Jos hoitosuhteessa toimii poliisina, pilaa koko työn. (l) | Oksala tietää, että se on yleensä selostajan vika, jos Suomi ei menesty olympiakisoissa. (l) | Mikäli jokin asia jää sinulle epäselväksi, lähetä lisäkysymyksesi osoitteeseen – –. (E) | Kansantanssi ei kehity, elleivät tanssijat kehity. (L) | Sämpylöitä ei voi leipoa, jollei ole taikinaa. (a)

Kaikilla näillä konjunktioilla alkava lause voi myös ilmaista ehdon, jonka vallitessa toinen lause on relevantti kuulijalle. Esimerkiksi seuraava jos-lause myös perustelee, miksi toinen lause on esitetty. Tällaiset lauseet ovat epärestriktiivisiä, kommentoivia adverbiaaleja (» § 1114).

(b)
Jääkaapissa on ruokaa, jos sinulle sattuisi tulemaan nälkä. | Jos ei nähdä ennen kesää, niin kivat lomat!

Sävypartikkelin nyt (» § 821) tai sanan vielä, ylipää(tä)nsä, ollenkaan, yhtään, edes, enää sisältävät jos- ja mikäli-lauseet kommentoivat toisen lauseen ilmaiseman asiaintilan tai sen implikaation pätevyyttä esittämällä siihen varauksen tai vähättelyn:

(c)
Se [asunto] oli kuin elokuvasta Trimalkion pidot tai Rooman valtakunnan viimeiset hetket, jos nyt sellaisia elokuvia oli tehty. (k) | Nuija ja tosinuija sementoi viimeistään Carreyn maineen infantiilin komiikan mestarina, mikäli siitä vielä Naamion jälkeen oli epäilyksiä. (l) | – – tällä tavalla syntyy vain liian kalliita elokuvia, jos syntyy yhtään mitään. (l) | Ihmisten ainut keino pysyä kehityksen kelkassa mukana on Blonderin mukaan geenimanipulaatio. Jos sekään enää. (l)

Myös sikäli kuin ja harvinaisempi ilmausvaihtoehto sikäli mikäli esiintyvät varauksissa:

(d)
Lempiharrastus on radion kuuntelu, sikäli kuin mikään musiikkiin liittyvä voi olla muusikolle harrastus. (l) | Tämän ajankohdan jälkeen pätevät hakijat voivat saada rahoitusta, sikäli mikäli sitä on jäljellä. (E)

Vaihtoehtoa ilmaisevan varauksen alussa on partikkeliketju ellei ~ jollei ~ jos ei sitten varsin tavallinen.

(e)
Tätä reseptiä ei tosiaankaan surkeinkaan kokki pysty pilaamaan, ellei sitten unohda tipuja uuniin. (k) ’tai jos unohtaa tiput uuniin, pilaa reseptin’ | Minun mielestäni ne eivät koskaan nauraneet, jolleivät sitten yksin ja minulta salassa. (k) | Merita Pankin uusi liikemerkki voisi olla vaikka reikäleipä, jos ei sitten myllynkivi. (l)

Kun kuvataan jonkin asteikon ääripäitä, käytetään konjunktioiden ellei, jollei, jos (ei) kanssa usein fokuspartikkeleita peräti, suorastaan ja jopa (f). Konjunktion sisältävä jakso on tällöin yleensä lauseke. Ellei, jollei ja jos esiintyvät myös skalaarisissa kontrastiivisissa tapauksissa: ’jos ei x, niin ainakin y’ (g). Konjunktion sisältävä jakso on finiittisen kieltoverbin takia lausemainen, paitsi ei yhdyssanoissa: 90- ellei jo 80-luvulla.

(f)
Kitee pelaa mitalisuosikin, jollei jopa mestariehdokkaan paineet harteillaan, – –. (l) | Alkamassa on varmasti vuosisadan, jos ei peräti koko vuosituhannenkin upein juhlakausi, joka huipentuu uuden tuhatluvun kirjoittamiseen. (L) | – – lähes kaikkiin uusin hankkeisiin on alettu suhtautua varovaisesti ellei suorastaan epäillen. (l)
(g)
Mutta silti potilaat kaipasivat toipumislomaa, ellei enää Tahitilla, niin ainakin Portugalissa. (k) | Kirja kannattaa kuitenkin lukea, jollei muuten niin herttaisena muistona kaikin puolin radikaalilta kuusikymmentäluvulta. (E)

Lisäksi konjunktiolla alkava jakso esiintyy retorisen hakukysymyksen jälkiosana (» § 17051706):

(h)
Mihin sitten uskoisin, ellen enää omiin silmiinikään. (k) | Ketä muuta ne hyödyttävät, jolleivät palkansaajia (l) | Kuka niihin pystyy vaikuttamaan, jos ei ministeri? (l)

Jos-lause esiintyy myös poikkeusta tai rajoitusta tarkoittavassa paitsi-varauksessa, jollaisissa implikoidaan vastakkaista merkitystä hallitsevalle lauseelle: Kokouspäivä on kuukauden ensimmäinen torstai, paitsi jos kyseinen torstai on pyhä (E) ’kokouspäivä ei ole torstai, jos se on pyhä’. Jos esiintyy myös ilmauksissa, joissa lauseiden suhde voidaan tulkita konsessiiviseksi, esim. Nipussa on kovaakin kamaa, jos on paljon työtäkin (k), tai kontrastiiviseksi: Jos viime viikolla jääkiekon MM-kisat eivät Wienissä näkyneet, niin nyt tilanne on muuttunut (l).

Huom. Jos on käytössä myös lausumapartikkelina; ks. lisäksi jospa (» § 809).

Varsinkin jos ja ellei esiintyvät ehtolauseiden ellipseissä, esim. – – ei tiedetä, onko näin ja jos niin kauanko vaikutus kestää (l) (» § 1188, 1195).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Adverbiaalilauseen asema ja ominaisuuksia

Semanttisia suhteita

Yleistä

Temporaaliset suhteet

Kausaaliset suhteet

Konditionaaliset suhteet

Konsessiiviset suhteet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot