Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Fokus- ja asteikkopartikkelit > Eksklusiiviset fokuspartikkelit > Pronominilähtöinen fokuspartikkeli itse > § 846 Vieraita toi itse veturivanhus Ukko-Pekka

§ 846 Vieraita toi itse veturivanhus Ukko-Pekka

Pelkästään substantiivilausekkeeseen liittyvä eksklusiivinen fokuspartikkeli on itse. Fokuspartikkelina se esiintyy useimmiten henkilönnimen tai muun ihmisviitteisen substantiivilausekkeen, ei kuitenkaan pronominin yhteydessä. NP:hen liittyessään itse saa aikaan tulkinnan, että NP:n tarkoite on erityisen arvokas ja huomionarvoinen. Erona jopa-tyyppisiin fokuspartikkeleihin on se, että itse ei implikoi, että olisi muitakin, joihin kyseinen luonnehdinta pätee.

 
Paraati suoritettiin itse jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin johdolla. | Perjantai-iltana Etelä-Suomen vieraita toi itse veturivanhus Ukko-Pekka. (l)

Muiden kuin ihmisviitteisten substantiivilausekkeiden yhteydessä itse on kontrastoiva: se, mihin fokusoitavaa kontrastoidaan, käy ilmi kontekstista.

 
Hallituksen esittämä 1,5 miljardin leikkaus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ei tyydytä, koska esitys ei muuta itse järjestelmää. (l) | Juhlan aattona ja itse juhlapäivänä toimitetaan suuri vedenpyhitys, – –. (l)

Itse on partikkelina rajatapaus sikäli, että se voi fokusoivassa merkityksessä kongruoida fokuksensa kanssa, jolloin siihen myös liittyy possessiivisuffiksi (tarkemmin » § 768):

 
Saimme tutustua itseensä jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothiin. (l) | Kaksinkertaiselle Mannerheimristin ritarille jätti jäähyväiset joukko ritariveljiä itsensä jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin johdolla. (l) | Käsikirjoitus on itsensä Samuel Fullerin, joka on laatinut tekstin yhdessä vaimonsa Christa Langin kanssa. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot