Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Fokus- ja asteikkopartikkelit > Eksklusiiviset fokuspartikkelit > Pronominilähtöinen fokuspartikkeli itse > § 846 Vieraita toi itse veturivanhus Ukko-Pekka

§ 846 Vieraita toi itse veturivanhus Ukko-Pekka

Pelkästään substantiivilausekkeeseen liittyvä eksklusiivinen fokuspartikkeli on itse. Fokuspartikkelina se esiintyy useimmiten henkilönnimen tai muun ihmisviitteisen substantiivilausekkeen, ei kuitenkaan pronominin yhteydessä. NP:hen liittyessään itse saa aikaan tulkinnan, että NP:n tarkoite on erityisen arvokas ja huomionarvoinen. Erona jopa-tyyppisiin fokuspartikkeleihin on se, että itse ei implikoi, että olisi muitakin, joihin kyseinen luonnehdinta pätee.

 
Paraati suoritettiin itse jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin johdolla. | Perjantai-iltana Etelä-Suomen vieraita toi itse veturivanhus Ukko-Pekka. (l)

Muiden kuin ihmisviitteisten substantiivilausekkeiden yhteydessä itse on kontrastoiva: se, mihin fokusoitavaa kontrastoidaan, käy ilmi kontekstista.

 
Hallituksen esittämä 1,5 miljardin leikkaus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ei tyydytä, koska esitys ei muuta itse järjestelmää. (l) | Juhlan aattona ja itse juhlapäivänä toimitetaan suuri vedenpyhitys, – –. (l)

Itse on partikkelina rajatapaus sikäli, että se voi fokusoivassa merkityksessä kongruoida fokuksensa kanssa, jolloin siihen myös liittyy possessiivisuffiksi (tarkemmin » § 768):

 
Saimme tutustua itseensä jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothiin. (l) | Kaksinkertaiselle Mannerheimristin ritarille jätti jäähyväiset joukko ritariveljiä itsensä jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin johdolla. (l) | Käsikirjoitus on itsensä Samuel Fullerin, joka on laatinut tekstin yhdessä vaimonsa Christa Langin kanssa. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot