Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbit > Adverbien merkitystehtäviä > Määrän adverbit ja partikkelit > Täsmentäminen: tarkalleen > § 663 Täsmentimet: tasan, tarkalleen, prikulleen

§ 663 Täsmentimet: tasan, tarkalleen, prikulleen

Täsmentiminä käytetään seuraavia adverbeja:

 
tasan, tarkalleen, täsmälleen, tismalleen, pilkulleen, prikulleen, jetsulleen.

Niillä tarkennetaan määrä tai ominaisuus tietyn suuruiseksi tai laiseksi, esim. tasan viisi, aivan tarkalleen suunnitelmien mukaan, täsmälleen päinvastoin kuin oli tarkoitus. Ero täyteyden asteen määritteeseen kuten täysin on vähäinen, vrt. täysin suunnitelmien mukaan (mutta: Unohdin sen täysin ~ *täsmälleen). Lisäksi partikkeleilla aivan ja ihan on myös täsmentävää käyttöä: aivan suunnitelmien mukaan.

Täsmentimet esiintyvät numeraalin sisältävän lausekkeen määritteenä (a) ja adjektiivilausekkeessa (b). Tavan adverbeja ne määrittävät harvemmin (c). (Sanasta tasan myös » § 660.)

(a)
Jokseenkin tasan kaksi vuotta sitten – – (l) | – – nopeusmittari näytti optimistisesti melko tarkalleen neljääkymppiä. (l)
(b)
LaSatin antenni on tasan sama kuin Strong-paketissa, – –. (l) | aivan täsmälleen samanlainen tarina (E) | Sanaa seurasi tauko, tismalleen niin pitkä, että hymyn muistokin ehti kuolla – –. (k)
(c)
Teen tasan tarkkaan sitä, mitä haluan. (l) | Rakennusteknisesti asia on täsmälleen päinvastoin: – –. (l) | – – alkuvuosi on sujunut jokseenkin täsmälleen odotusten mukaisesti. (l) | Vasta viidestoista kakku läsähti jetsulleen oikein. (l)

Verbi-ilmauksen tai lauseen määritteinä adverbit voidaan tulkita tavan määritteiksikin:

(d)
– – ohjelmaa ei Kuusisto ihan tarkalleen vielä iltapäivällä tiennyt. (l) | – – Koiviston suhteellisuuden taju – – ei aivan tismalleen toiminut. (l) | Aivan pilkulleen Ketolan perustelua ei kannata ottaa. (l)

Myös tarkkaan ja tarkkaan ottaen voivat toimia täsmentiminä, vaikka ne saavat ensisijaisesti tavan adverbin tulkinnan (e).

(e)
Itse matka pysähdyksestä pysähdykseen vie melko tarkkaan puoli tuntia – –. (l) | Runsaan kahden viikon eli tarkkaan ottaen 16 vuorokauden olutjuhla – –. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Yleistä

Adverbien merkitystehtäviä

Paikan adverbit

Ajan adverbit

Tavan adverbit

Määrän adverbit ja partikkelit

Intensiteettisanat: melko, erityisen

Kommenttiadverbit ja ‑partikkelit

Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä

Adverbilauseke

Adverbi ja muut sanaluokat

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot