Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita > Temporaaliset fokuspartikkelit > § 850 Jo ja vasta

§ 850 Jo ja vasta

Merkitykseltään temporaaliset partikkelit jo, vasta, enää ja (ei) vielä ovat lähellä eksklusiivisia fokuspartikkeleita, ne merkitsevät ’ei myöhemmin ~ ennemmin kuin’ (a). Koko asiantilaa fokusoidessaan ne sijaitsevat tyypillisesti finiittiverbin jäljessä (b). Muuhunkin kuin ajanilmaukseen liittyessään jo ja vasta antavat lauseelle temporaalisen tulkinnan (c). Paikanilmausten yhteydessä partikkeli saa aikaan paikassa etenemisen tulkinnan (d).

(a)
Olen lukenut teoksen jo viime vuonna. | Tulin aamulla jo kuudelta töihin. (k) | – – heräsin vasta kun joku jyskytti ovea. (k) | Äitini on taitava tässä puuhassa, minä vasta oppipoika. (l)
(b)
Onpa vielä hiljaista, vaikka pahin loma-aika on jo ohi. (k) | Mitä kello näytti, oliko mies jo kotona. (k)
(c)
Jo esi-isämme hiihtivät. (PS) | Minun nimeni on Sinikka, mutta jo Pariisissa olin lyhentänyt sen käytännön syistä Siniksi. (k) | Kuten tunnettua yleensä vasta Microsoft pystyy muuttamaan seuraavan lauseen imperfektiin: the cash is out there. (k)
(d)
Näin sinivalkoisten autojen ryppään jo kaukaa. (k) | Merja pysähtyi vasta vesirajassa. (k)

Temporaalisuus voi myös jäädä tulkinnassa kokonaan taka-alalle (e).

(e)
Me pidimme samasta laulusta joka tuli lopullisessa äänestyksessä vasta toiseksi. (k) | Aluksi hänelle jäi päävastuu vauvasta jo sen vuoksi, että Saara pelkäsi lasta, pelkäsi, ettei hän äitinä osaisi, – –. (k) | Kevät tuntui jo tuoksuissakin. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot